DOC-20170516-WA0004.docx

Kredi vadesi azami 540 gündür 26 yabanci sermaye

Info icon This preview shows pages 5–7. Sign up to view the full content.

Kredi vadesi azami 540 gündür. 2.6. YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TEŞVİKİ 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca “Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe; Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir” hükmünden hareketle konuya ilişkin teşviklerle ilgili uygulama Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 2.7. TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERE SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER 2.7.1. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Anonim şirket statüsünde ve teşvik belgesi olan yatırımcı firmalara, öncelikli turizm bölgelerinde yapacakları; Konaklama tesis yatırımları için, toplam yatırım içindeki öz kaynak oranı ve yatak kapasitesi göz önünde bulundurularak tespit edilen oranlarda, Yat filosu, yat çekek yerleri ve yat limanları yatırımcıları için ise %20 oranında, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’ndan prim ödenmesi esası getirilmiştir. 2.7.2. Vergi, Resim ve Harç İstisnası Devlet Planlama Teşkilatı tarafından düzenlenen Teşvik Belgesinde belirtilmesi koşuluyla aldıkları uzun orta ve kısa vadeli kredilerle ilgili olarak tahakkuk eden vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmuştur. Ancak, girişimcinin bu istisnadan yararlanabilmesi yöreye göre değişiklik arz etmekte ve 200.000 ile 600.000 Dolar arasında değişen yıllık döviz taahhüdünde bulunması gerekmektedir. 2.7.3. Bina İnşaat Harcı İstisnası 2589 sayılı “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” gereğince Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

5 karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler, bina inşaat harcından muaf tutulmuştur. 2.7.4. Garantisiz Ticari Alacakların Kullanılması Garantisiz ticari alacakları karşılığı Türkiye’de turizm yatırımına katılan yabancıların yatırım ortaklık paylarını ve oluşacak net karlarını transfer etme imkanları 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanununun teminatı altındadır. 2.7.5. Bloke Para Kullanılması Bloke paralar, genellikle yabancı uyruklu özel ve tüzel kişilerin kanunların ve kararnamelerin kendileri için izin verdiği çalışma alanları dışındaki çalışmalardan doğan gelirlerden oluşur. Bloke paralarla yapılan turizm yatırımları, yurt dışından getirilen ayni ve nakdi yabancı sermaye ile gerçekleştirilen turizm yatırımlarına tanınan hak, kolaylık ve muafiyetlerden yararlandırılarak teşvik kapsamına alınmıştır. 2.7.6. Turizm Geliştirme Fonu 1983 yılında, turizm alan ve merkezlerinde yer alan turizm yatırımlarını, yatırım tutarının %15 ine kadar en çok 20 yıl vadeli kredilerle desteklemek ve dış pazarlama olanaklarının geliştirilmesi harcamalarına katkıda bulunabilmek için Turizm Bakanlığı bünyesinde” Turizm Geliştirme Fonu” kurulmuştur. Bu fonun faiz
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern