EVA als ge\u00efnvesteerd kapitaal verandert De ge\u00efnvesteerde kapitaal van een

Eva als geïnvesteerd kapitaal verandert de

This preview shows page 42 - 44 out of 220 pages.

EVA als geïnvesteerd kapitaal verandert De geïnvesteerde kapitaal van een project zal met de tijd veranderen. De waarde van bestaande kapitaal zal dalen en er zullen nieuwe investeringen in machines en dergelijke nodig zijn. De waardedaling van kapitaal noemen we afschrijven. EVA in periode n als kapitaal afgeschreven wordt: EVA n = C n r I n -1 – (Afschrijving in periode n ) Met deze definitie van de EVA zien we dat de EVA en NCW weer met elkaar overeenkomen. Stel: je overweegt een energiezuinige verlichtingsinstallatie in jouw bedrijfsmagazijn. De installatie zal €300.000 kosten en de geschatte besparing zal € 75.000 per jaar bedragen. De verlichting zal gelijkmatig over vijf jaar afgeschreven worden, daarna moet het vervangen worden. De kosten van kapitaal zijn 7% per jaar. Wat zeggen de NCW en de EVA regels over de vraag of je de verlichting moet installeren. De tijdslijn van dit project ziet er als volgt uit: 0 1 2 3 4 5 —————— ——————— —————— —————— —————— - 300 75 75 75 75 75 De NCW berekenen we als volgt: NCW = -300 + (75/0,07)(1-1/1,07) ⁵ = €7,51 duizend . Dus moet je de verlichting wel installeren. Nu gaan we kijken of de EVA dezelfde uitkomst geeft als de NCW. De verlichting wordt in vijf jaar afgeschreven: €300.000 / 5 = €60.000 per jaar aan afschrijving. Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door allard molenaar ([email protected])
Image of page 42
lOMoARcPSD : Samenvatting: Corporate Finance (Berk & DeMarzo) EVA wordt als volgt berekend met behulp van onderstaande gegevens uit de tabel: Jaar Kapitaal Cash flow Kapitaalvereis te Afschrijving EVA Voorbeeld van het berekenen van de EVA: EVA 1 = 75 – 7%(300) – 60 = -6,0 EVA 2 = 75 – 7%(240) – 60 = -1,8 De contante waarde van de EVA’s, gebruikmakend van de kosten van kapitaal van 7%, voor dit project is: CW(EVA) = - (-6,0/1,07) = (-1,8/1,07²) + 2,4/1,07³ + 6,6/1,07 ⁴ + 10,8/1,07⁵ = €7,51 duizend (dezelfde uitkomst als met de NCW regel). 6.3 Wederzijds exclusieve investeringen Tot nu toe hebben we gekeken naar een enkel project waarbij je de keuze had tussen afwijzen of accepteren. Wanneer projecten zoals een marktcampagne wederzijds exclusief zijn, is het niet genoeg om slechts vast te stellen welke projecten een positieve NCW hebben. Met wederzijds exclusieve projecten is het doel van de manager de projecten te rangschikken en daaruit de beste te kiezen. In dit geval geeft de NCW regel een eenvoudig antwoord: kies het project met de hoogste NCW . Aangezien de IRR een maatstaf is van het verwachte rendement van de investering, kun je niet kiezen voor het project met de hoogste IRR. Dit kan tot verkeerde beslissingen leiden omdat wederzijds exclusieve investeringen verschillende schalen hebben (vereisen verschillende initiële investeringen), of als ze verschillende cash flow patronen hebben.
Image of page 43
Image of page 44

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 220 pages?

  • Spring '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture