Mungesa per te pare mundesine e zbatimit mund te jete e lidhur me Perdoruesit

Mungesa per te pare mundesine e zbatimit mund te jete

This preview shows page 9 - 16 out of 27 pages.

Mungesa per te pare mundesine e zbatimit mund te jete e lidhur me: Perdoruesit nuk jane te trajnuar ose nuk kane eksperiencen e nevojshme ne metodat e specializuara te kerkimit dhe aresyetimit ekonomik Kerkuesit shpesh nuk bejne interpretime adekuate dhe nuk janpinm udhezime mbi zbatimin e kerkimit Perhapje e informacionit Kerkuesit jane pergjegjes per te ndihmuar perdoruesit te kuptojne implikimet (pasojat) e kerkimit (Si?) 9 Perkufizimi dhe pershkrimi i kerkimit… Kerkimi eshte
Image of page 9
Kerkimi publik dhe privat Kerkimi publik eshte nje produkt publik Mund te jete me rigoroz dhe me objektiv sepse i nenshtrohet me shume Kerkimi privat mund te jete gjithashtu rigoroz Por kerkimi mbi produktet e nje kompanie mund te “akuzohen” si te shmangura 10
Image of page 10
Klasifikimi i kerkimit Para klasifikimit, ne duhet fillimisht te perkufizojme tipet e kerkimit Perdoren kritere te ndryshme per klasifikimin e tipeve te kerkimit (Te gjitha klasifikimet jane ne nje fare menyre artificiale e siperfaqesore) 11
Image of page 11
Kerkimi baze dha ai i zbatuar Baze – percaktimi i fakteve dhe lidhjeve baze ne nje disipline ose fushe studimi. Zhvillimi i teorive… (shembuj ne fushen e ekonomise?) I zbatuar – i ndermarre ne menyre specifike per prodhim informacioni qe do ndihmoje ne zgjidhgjen e nje problemi te vecante Dallimi mes tyre eshte ne zbatim Kerkimi baze zbatohet pak por mund te behet per te udhehqeur kerkimin e zbatuar 12
Image of page 12
13 Kerkimi Disiplinor, I Orientuar nga Subjekti , dhe nga Zgjidhja e Problemeve
Image of page 13
Ka per qellim te permiresoje nje disipline Mbeshtetet mbi teorite lidhjet themelore dhe procedurat dhe teknikat analitike Ne ekonomi, perdoruesit jane ekonomiste te tjere Jep bazen konceptuale dhe analitike per kerkim tjeter ekonomik Ka sinergji dhe eshte plotesues me kerkimin e orientuar nga subjekti dhe ate te orientuar nga zgjidhja e problemeve 14 Kerkimi disiplinor
Image of page 14
Hedh themelet per kerkim te zbatuar Eshte ciklik ne kuptimin qe kerkimi i zbatuar nxjerr ne pah mungesat e kerkimit disiplinar Shembuj te disa teorive ekonomike?
Image of page 15
Image of page 16

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 27 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes