Course Hero Logo

Ating makakamtan kung tayoy hindi susuko pag

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 29 - 34 out of 49 pages.

Ating makakamtan kung tayo'y hindi susukoPag mamalasakit at pag tutulunganAng nagsisilbing sandata sa ano mang karamdamanLaban lang aking kaibigan, hindi ka nag iisaSabay-sabay nating harapin ang buhay na may pag-asani Aira Mae Joaquin
Pangamba Dulotng PandemyaKay sarap langhapin ng sariwang hangin,Tumakbo at maglaro sa harap ng hardin.Makisalamuha sa mga estranghero,At walang sawang pumasok sa paaralan at trabaho.Sa hindi inaasahang pangyayari,Sa isipan ay hindi mawari.Isang kurap lahat nagkagulo,Nalugmok ang buong mundo.Paano nga ba kita maiiwasan?Kung ika'y nandyan lang sa kapaligiran.Ginawa na ang lahat,Ngunit hindi pa sasapat.Sa pagmulat ng mata,Umaasang may pag asa pa.Sa apat na sulok ng kwarto,Na animo'y mga preso.Faceshield at face mask ang suot,Na tila'y balot na balot.Turok na hindi sigurado,Na magpapahamak sa buhay mo.Naghihintay ng anunsyo,Sa napakakupad na gobyerno.Hanggang kailan mabibilanggo?Wag sana dumating ang panahon ng pagsukoni Andrea Gail Lacang
Muni-MuniKapag sinabi ko ba sa iyoNa mangyayari ang bangungot na itoNa tila'y tumigil ang mundoLahat ng tao'y naapektoSa tuwing iniisip ko ang nakaraanHabang namumuhay sa kasalukuyanHindi ba't swerte dahil naranasanMga panahong inaasam ng karamihanMadalas kong iniisip ang buhayNa puno ng saya at kulayWalang dapat ika-bahalayParang tayo'y nasanayMga galang walang planoMga estudyanteng natututoWalang pangamba, walang takotIto ang gusto ng mga taoHalika, Korona, mag-usap tayo ng dalisayHinahari mo ngayon ang aming mga buhayHanggang kailan pa bago ika'y mawawalayHalos ilang taon na kaming naghihintayIlang taon pa ang lilipasBago ang lahat nang ito'y kukupasAt makikita na natin ang bukasNa ating inaasam bawat orasPero ngayon na nasa new normal na tayoKalimutan mo na't lahat,Huwag lang itoAng mask na nagbibigay proteksyon sa iyoni Khamael Diane Lino
Sa kabila ng lahat ng pagsubokTayo'y naka-tayo, nakatutokNakatingin sa mataas na palayokHandang harapin ang kahit ano mang alokKailangan mag-ingat palagiMaging handa, huwag maging kampanteBuhay ay isang lakbay, huwag magmadaliKalusugan ay pinaka-importante
Bagong KinabukasanHindi ko batid kung saan ko sisimulan,sapagkat isa lang naman ang aking nalalaman.Ito ay sa pagmulat ng aking mga mata,pandemya ay hindi na maiwasan pa.Hindi madaling tanggapin,hindi rin madaling isipin.Sa isang pitik ay nagbago na ang lahat,at kailanma'y hindi ito nararapat.Mga luha'y dumadaloy,mga lungkot na sumusuloy.Mga tao'y humahaluyhoy,sa kahirapa'y tumataghoy.Sa paglipas ng panahon,sa kalungkutan at pagtangis ay nakaahon.Unti-unting niyakap ang bagong kinabukasan,na mayroong pag-asa at pagtutulungan.Hindi magtatagal ay sisikat din ang araw,ang bahag hari'y magsusumigaw,na may bagong pag-asa,galing sa Diyos na nag-iisa.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 49 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture