3 dibulatkan menjadi 35833 ada kelebihan

3 dibulatkan menjadi 35833 ada kelebihan