Controleer de inhoud van de fracties met behulp van

Info icon This preview shows pages 137–139. Sign up to view the full content.

Controleer de inhoud van de fracties met behulp van TLC (Fig. 6.15). Wanneer al de verbindingen waarin men geïnteresseerd is uit de kolom zijn gekomen, en men bepaald heeft in welke fracties de verschillende verbindingen zich bevinden, kan men de fracties die hetzelfde product bevatten bij elkaar voegen. Hou de fracties die mengsels bevatten gescheiden van de fracties die zuiver product bevatten. Verwijder het solvent van de gecombineerde fracties met een rotavap, en verwijder tenslotte de laatste solventsporen onder hoog vacuüm.
Image of page 137

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.