Đằ ng xa m ột b ? y chim dáo dác bay lên kh

This preview shows page 281 - 285 out of 299 pages.

Đằ ng xa, m t b y chim dáo dác bay lên kh i t ng r ng, xé to ạc hoàng hôn màu máu. Mười ngày nơi ả i Nam Quan, mười ngày chôn chân trên tườ ng thành, l ng l dõi m t trông v Đạ i Vi t. Nhi ều khi An Tư ch ng bi ết mình đang mong tin thắ ng tr n, hay... ch ai đó quay về . Khi bóng t i b ắt đầ u bò dài t i t n chân tr i, m nh r ừng u tĩnh bỗ ng v v n trong nh ng ti ế ng bướ c chân h n lo n. Lý H ng d ẫn đầu đám tàn quân. Thân th v tướ ng già ng nghiêng theo nh ững bướ c chân ch nh cho ng c a con chi ế n mã đã s c c ù ng l c ki t. Ng ạc Đa lao khỏ i c ổng thành, đỡ l y thân th đổ s p xu ng c a Lý H ng. M ặc cho mũi tên độc găm sâu trướ c ng c, v tướ ng già v n ra s c ch v hướ ng tr ống đồ ng, mi ng h p l y hai ng ụm hơi tàn: - ... V... Vương...ng... Ng ạc Đa vội vã đặ t thi th m ềm rũ củ a Lý H ng xu ống đấ t r i nhào t i chi ế c tr ng tr n. Máu khô đọ ng t ng m ng trên l ớp đồng ám đầ y b i khói. Ni m t hào c a k binh Mông C gi đây cũng rạ n v ch ẳng khác nào đám tàn quân. Ngạc Đa giậ t
Image of page 281
282 phăng lớp da trâu đã rách toạ c, mi ệng gào lên điên d i: - Quân y! Truy n quân y! An Tư không biế t mình ch y xu ng chân thành b ng cách nào. Nàng ngã qu khi th y Thoát Hoan được đưa ra khỏ i tr ống. Đôi mắ t ho ng lo n b u víu l y thân hình b ất độ ng, c g ng ki ế m tìm m t tia s s ng m ỏng manh, nhưng nhữ ng gì nàng th y đượ c ch toàn là máu. Máu tươi nhuộm đỏ m nh chi ế n bào, ch y d c theo bàn tay buông thõng ngoài mép cáng. Con sói th ảo nguyên dũng mãnh đã gụ c ngã trên m ảnh đất thiêng Đạ i Vi t. An Tư sắ p ch ế t... Nướ c sông V Hoàng, hơi thở c ủa phù sa đấ t m đang bủ a vây l y nàng... S s ng d n vu t kh i t ầm tay như con diề u b gió néo đứ t dây... S m th ô i, c ơn giậ n d c a dòng V Hoàng s nu t tr n s s ng kh i thân xác rã r i này... Ai đó chợ t n m l ấy tay An Tư, kéo nàng thoát kh i lòng sông cu n sóng. - Nguyên!
Image of page 282
283 An Tư t h ng th t, vùng kh ỏi cơn mộ ng m . Thoát Hoan v a t nh, l ng ng c v n ph p ph ng y ế u t dướ i l p v ải băng dày. Vế t c ắt trên mu bàn tay hơi r m máu khi h n c g ng n m l y tay nàng. - An Tư... nàng có bằng lòng... cùng ta cưỡ i gió th o nguyên không? Lòng An Tư run lên. Trái tim Nguyên và nàng đã l c nhau gi ữa cơn phong ba của Đạ i Vi ệt. Đạ i Vi ệt đã bướ c qua bi ển máu, có hay chăng giờ là lúc An Tư nên theo đuổ i gi c m ng c a riêng mình? An Tư khẽ m ỉm cười đáp lạ i ánh m ắt trũng sâu đong đầ y n i ch mong: - Chàng s t u cho ta nghe m ột khúc mã đầ u c m 12 ch ? Tr ời đêm ngàn năm vẫ n v ậy, đen huyề n và l p lánh nh ng vì sao, dù nhìn ng m bên dòng V Hoàng hay t ại nơi quan ả i. N ế u có m ịt mùng thì cũng bở i vương mây khói nhân gian trong mộ t thoáng mà thôi. 12 Mã đầ u c m: nh c c truy n th ng c ủa ngườ i Mông C
Image of page 283
284 Tháng Ch ạp quét qua Đại Đô 13 t ừng đợ t tuy ế t l nh th ấu xương. Từ trên l u cao phóng t m m t ra b ốn hướng, đâu đâu cũng chỉ th y m t màu tr ng xác đến rùng mình. An Tư cả m nh ận đượ c, ngày càng
Image of page 284
Image of page 285

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors