stijenkama odljevka u tankim stijenkama zaostat će veća količina austenita Kao

Stijenkama odljevka u tankim stijenkama zaostat će

This preview shows page 196 - 198 out of 225 pages.

stijenkama odljevka), u tankim stijenkama zaostat će veća količina austenita. Kao rezultat, tvrdoća nakon hlađenja odljevka na zraku bit će ni ža od očekivane u tanjim presjecima, a time i otpornost na trošenje i ljuštenje. Toplinska obrada bijelog lijeva visokog sadržaja kroma Optimalna svojstva ovih ljevova obično se postižu martenzitnom strukturom matrice koja je rezultat toplinske obr ade nakon lijevanja. Količina legirnih elemenata mora biti dostatna kako bi se nakon toplinske obrade osigurala mikrostruktura bez perlita. Toplinska obrada se provodi gašenjem na zraku s temperature austenitizacije (vidi sliku 5.30 ) . Brže hlađenje ne treb a primjenjivati jer se u odljevku mogu pojaviti pukotine zbog visokih toplinskih naprezanja i naprezanja izazvanih transformacijama. Legura mora biti dovoljno prokaljiva kako bi bilo moguće kaljenje na zraku. Pretjerano legiranje manganom, niklom ili bakrom stabilizira austenit, što umanjuje otpornost na abraziju i ljuštenje. Žilavost i otpornost na abraziju poboljšavaju se toplinskom obradom kojom se dobiva martenzitna mikrostruktura. Važno je naglasiti potrebu polaganog zagrijavanja u hladnoj peći do 650°C kako bi se izbjeglo pucanje odljevka. Ako su odljevci kompliciranih oblika, maksimalna brzina zagrijavanja Slika 5.30. Toplinska obrada otvrdnjavanja bijelog lijeva visokog sadržaja kroma [14]
Image of page 196
197 ne bi smjela prij eći 30°C/h. Odljevci jednostavnijeg oblika i perlitne mikrostrukture mogu se brže zagrijavati. Brzina zagrijavanja može se poveća ti iznad temperature crvenog usijanja. Austenitizacija . Optimalna temperatura austenitizacije s ciljem postizanja maksimalne tvrdoće ovisi o kemijskom sastavu ( slika 5.31 ). Temperatura austenitizacije je određena količinom ugljika rastvorenog u austenitnoj matrici. Previsoka temperatura povećava stabilnost austenita, a time i veći sadržaj ostatnog austenita čime se smanjuje postignuta tvrdoća. Preniske temperature austenitizacije rezultiraju martenzitom niskog sadrž aja ugljika, a time i smanjenom tvrdoćom i otpornosti na abraziju. Zbog osjetljivosti na temperaturu za austenitizaciju se preporuča korištenje pouzdanih peći kod kojih se odljevak može ravnomjerno zagrijati. Uspješna toplinska obrada destabilizira austenit stvaranjem finih sekundarnih M 7 C 3 karbida unutar austenita matrice. Temperatura austenitizacije bijelog lijeva koji sadrži 12 ÷ 20 % Cr u rasponu je od 950 ÷ 1010°C. Bijeli lijev s 23 ÷ 28 % Cr austenitizira se u temperaturnom rasponu od 1010 ÷ 1090°C. Masivni odljevci obično zahtijevaju više temperature raspona. Odljevak se treba zadržavati na temperaturi austenitizacije dovoljno dugo kako bi se rastvorili kromovi karbidi. Za rastvaranje kromovih karbida potrebno je minimalno 4 sata držanja na temperat uri austenitizacije. Za masivne odljevke uzima se vrijeme držanja od 1 sat za svakih 25 mm debljine stijenke. Ako su odljevci prije toplinskog tretmana perlitne mikrostrukture, vrijeme zadržavanja na temperaturi austenitizacije može se smanjiti.
Image of page 197
Image of page 198

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors