Gaz gaz dája jól bánt vele míg rosszak a rója

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

ba, mint rabszolga. Gaz- Gaz dája jól bánt vele, míg rosszak a rója meg nem r á galmaz ta. Ezután m ene külni kén y szerült Afr ik ából. Egy portugál h a s- kapi tány mentette meg az él e tét és vitte a kínai M a kaó kikötőjébe. Sz eren csétle ns é- gére itt is bajba került mikor nem hajolt meg az utcát járó mand a rin előtt, aki bü n- te tésül ra bszolga g ba vetette. Rövid időn belül sik e rült megszöknie és eljutnia a szi n- tén kínai Kanton v á ros holland keresked ő- tele pére. Egy elhagyott szigetre me nekültek ahol hón a- pokig éltek együtt. Egy arra járó hajó vette fel őket, ám az úton Kvanga egy bete g gben meghalt. Jelky a lány fivére i vel tért vissza Batáviába ahol hősnek kijáró tisztele ttel k ö- szöntötték az 50 éves k alan dort. Batáviában barátja Parra kormányzó segítségével szabó műhelyt nyit Sequin kereskedő házában, majd feleségül veszi Herta Sequint a k e reskedő lá- nyát. Tettei elismer éseként a hol land kormány ja- pán nagykö vetnek nevezte ki. Feladata nem volt kö n
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern