Απαντήσει&I

Θεμα 1 ? α θεωρία σχολικό

This preview shows page 27 - 29 out of 47 pages.

ΘΕΜΑ 1 ο Α: Θεωρία. Σχολικό βιβλίο σελ. Β: Θεωρία. Σχολικό βιβλίο σελ Γ : α ) Σωστό β ) Λάθος γ) Λάθος δ ) Λάθος ε ) Σωστό ΘΕΜΑ 2 ο α ) Για z x yi έχουμε:   2 i z 2 i z 8 0 2 i x yi 2 i x yi 8 0 2x 2yi xi y 2x 2yi xi y 8 0 4x 2y 8 0 2y 4x 8 y 2x 4     Άρα ο γεωμετρικός τόπος των Μ( z ) είναι η ευθεία με εξίσωση y 2x 4   (1) β ) Ο μοναδικός πραγματικός αριθμός 1 z που ικανοποιεί την παραπάνω εξίσωση έχει εικόνα το σημείο τομής της ευθείας με τον πραγματικό άξονα ενώ ο μοναδικός πραγματικός αριθμός 2 z που ικανοποιεί την παραπάνω εξίσωση έχει εικόνα το σημείο τομής της ευθεία με τον φανταστικό άξονα. Για y 0 η (1) δίνει ότι 2x 4 0 2x 4 x 2     άρα 1 z 2 Για x 0 η (1) δίνει ότι y 4 άρα 2 z 4i γ) 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 z z z z 2 4i 2 4i 4 16 4 16 20 20 40 ΘΕΜΑ 3 ο Α) 2 2 1 x x 1 f x ln 1 x x 1 ln x 2 f x ln x 2     Για x 2010 έχουμε ότι: Θέτουμε 2 1 x x 1 x 2      2 2 2 2 x x x 1 1 1 1 x 1 x 1 1 x x 1 x x x x lim lim lim 1 x 2 2 2 x 1 1 x x              
Image of page 27

Subscribe to view the full document.

Λύσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Επιμέλεια: Σίσκας Χρήστος [email protected] Σελίδα 28 Διακρίνουμε περιπτώσεις Για 1    είναι   οπότε x lim f x lim ln      Για 1    είναι 2 x x 1 1 x x 1 x 1 lim lim 1 x 2 x 2   οπότε x 1 lim f x limln 0     Τελικά λοιπόν είναι 1    Β) α ) Για 1    έχουμε ότι x 1 f x ln x 2 με x 1    2 1 x 1 x 2 x 2 x 1 1 f x 0 x 1 x 2 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 για κάθε x 1   Άρα f γνησίως αύξουσα στο 1, 
Image of page 28
Image of page 29
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern