1 giới thiệu về vi điều khiển dsp tổ

This preview shows page 6 - 9 out of 102 pages.

5.1. Giới thiệu về vi điều khiển dsPIC30F4011 ……………………………………… 60 5.1.1. Tổ chức bộ nhớ……………………………………………………………… 62 5.1.2. Ngắt…………………………………………………………………………. 64 5.1.3. Các ngoại vi cơ bản……………………………………………………….. 66 5.2. Thực hiện thuật toán SVM dùng module MCPWM……………………………. 73 5.2.1. Ưu điểm của dsPIC30F trong thực hiện thuật toán SVM……………….. 73 5.2.2. Khởi tạo module MCPWM……………………………………………… 74 5.2.3. Thực hiện thuật toán điều chế vector không gian……………………… 75 5.2.4. Lưu đồ thuật toán……………………………………………………… 76 5.3. Phần cứng…………………………………………………………………….. 77 5.4. Kết quả ……………………………………………………………………… 80
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Lời nói đầu - 1 - LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các bộ nguồn chuyên dụng có tần số cao như bộ nguồn 400HZ càng phát triển và có ứng dụng chuyên biệt trong kỹ thuật quân sự, hàng không, vũ trụ. Sự phát triển của đất nước và yêu cầu mở rộng, nâng cao chất lượng các bộ nguồn 400HZ có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của công nghệ hàng không, khoa học quân sự, công nghệ vũ trụ và nhiều ngành khoa học khác Trong đồ án tốt nghiệp em đã được giao đề tài về robot : “ Thiết kế hệ thống nguồn xoay chiều 3 pha – 400Hz ”. Nội dung đồ án gồm các phần cơ bản như sau: 1. Tổng quan về nguồn xoay chiều 3 pha – 400Hz. 2. Lựa chọn phương án điều chế. 3. Tính toán mạch lực. 4. Tổng hợp các mạch vòng điều khiển. 5. Thực hiện thuật toán SVM dùng dsPIC30F4011. Sau 3 tháng được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS. Trần Trọng Minh, kĩ sư Trần Bình Dương và các thầy cô trong bộ môn Tự động hoá xí nghiệp công nghiệp, bản thiết kế tốt nghiệp của em về cơ bản đã hoàn thiện. Do thời gian làm thiết kế ngắn và khả năng còn hạn chế, chắc chắn bản thiết kế của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn. Hà nội, ngày 4 tháng 6 năm 2009 Sinh viên thực hiện Tô Hoàng Linh
Image of page 7
Chương 1. Tổng quan về nguồn xoay chiều 3 pha 400Hz - 1 - Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NGUỒN XOAY CHIỀU BA PHA – 400HZ 1.1. Giới thiệu chung.
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

Image of page 9
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern