1989 1991 1993 1995 1997 1998 2000 2004 2007 2010

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 198 - 203 out of 224 pages.

1989 1991 1993 1995 1997 1998 2000 2004 2007 2010 2012 2014 KILDE: DA.
Image of page 198
199 Tabel 5.18 Overenskomststridige konflikter på DA-området 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal konflikter 380 768 282 168 300 260 214 176 Antal personer (gennemsnit) 50 52 64 52 45 42 39 35 Varighed i dage (gennemsnit) 1,3 2,1 1,6 1,2 1,3 1,1 1,3 1,2 Antal tabte arbejdsdage (1.000) 24,3 69,1 29,2 11,4 16,3 11,3 9,7 8,4 Årsag til konflikt Pct. af antal konflikter - Løn 33,5 34,5 54,3 29,2 47,3 30,4 48,1 27,8 - Overenskomstforhold - - 5,7 16,1 11,0 11,5 21,5 22,7 - Arbejdsforhold - - 23,8 25,0 10,7 16,5 10,3 10,8 - Andre årsager 66,5 65,5 16,3 29,8 31,0 41,5 20,1 38,6 Tabte dage pr. 10.000 arbejdsdage Tabte arbejdsdage 1,4 4,1 1,8 0,8 1,2 0,8 0,7 0,6 - Fremstilling 2,0 6,8 2,8 1,0 2,7 1,0 1,5 1,5 - Bygge og anlæg 1,0 1,5 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 0,5 - Service 1,0 3,1 1,6 0,7 0,5 0,6 0,2 0,1 Heraf lønkonflikter 0,5 1,7 0,8 0,2 0,6 0,3 0,4 0,3 - Fremstilling 1,2 3,6 1,5 0,3 1,5 0,7 0,9 0,9 - Bygge og anlæg 0,3 0,8 0,3 0,2 0,6 0,5 0,4 0,2 - Service 0,2 0,6 0,6 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 ANM.: KonfliktStatistikken er omlagt i 2007. KILDE: Egne beregninger på baggrund af DA (KonfliktStatistik) og Danmarks Statistik (ATP-beskæftigelsen til og med 2007 og herefter Beskæftigelse for Lønmodtagere).
Image of page 199
200 5.3 Løn og indkomst Figur 5.4 KILDE: Egne beregninger på baggrund af DA (KonjunkturStatistik). Figur 5.5 ANM.: Medarbejderomkostninger for Danmark er baseret på DA’s internatio- nale lønstatistik, europæiske lande er fra Eurostat, mens resten er fra BLS (og OECD i 2013). Udlandet omfatter Danmarks 24 største sam- handelslande på baggrund af Nationalbankens vægte i det effektive kronekursindeks (90,8 pct.). For 2013 er der for Japan, USA, Canada, Australien, New Zealand og Korea benyttet et OECD kvartalsgennem- snit (Labour compensation per employed person). KILDE: DA’s Internationale LønStatistik, Eurostat, BLS, OECD og Nationalban- ken. Årlig ændring i fortjenesten på DA-området -1 0 1 2 3 4 5 -1 0 1 2 3 4 5 02K1 02K3 03K1 03K3 04K1 04K3 05K1 05K3 06K1 06K3 07K1 07K3 08K1 08K3 09K1 09K3 10K1 10K3 11K1 11K3 12K1 12K3 13K1 13K3 14K1 Genetillæg Feriefridage Personalegode Arbejdsmarkedspension Individuel aflønning Lønstigning i alt Fortjeneste inkl. gene, gennemsnitlig årlig ændring, pct. Medarbejderomkostninger i ind- og udland -2 0 2 4 6 -2 0 2 4 6 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Positivt tal betyder en forbedring af lønkonkurrenceevnen Danmark Udlandet Årlig ændring i medarbejderomkostninger, fremstilling, pct.
Image of page 200
201 Figur 5.6 KILDE: DA’s Internationale LønStatistik. Figur 5.7 ANM.: Årstallene for fortjeneste er beregnet som et simpelt gennemsnit af kvartalsstigningerne. Udlandet er et sammenvejet gennemsnit i forhold til landenes vægt i nationalbankens effektive kronekurs dækkende over de 12 lande med størst vægt (fratrukket Japan og Kina). KILDE: Egne beregninger på baggrund af OECD, DA’s Internationale Lønstati- stik og Nationalbanken. Medarbejderomkostninger i fremstilling 0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 Norge Sverige Belgien Danmark Frankrig Tyskland Holland Finland Østrig Luxembourg Italien Irland USA Spanien Japan Storbritannien Slovenien Portugal Malta Tjekkiet Slovakiet Ungarn Polen Litauen Letland Rumænien Fremstilling, medarbejderomkostninger, kr. pr. time, 2013 International sammenligning af realløn Fremstilling, reallønsudvikling, indeks 1998=100 95 100 105 110 115 120 125 95 100 105 110 115 120 125 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Danmark Storbritannien Sverige USA Tyskland Udlandet
Image of page 201
202 Tabel 5.19
Image of page 202
Image of page 203

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors