Nếu sử dụng đúng cách mạng xã hội trở

This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

dụng. Nếu sử dụng đúng cách, mạng xã hội trở thành nơi cung cấp nguồn thông tin hữu ích, nơi ta có thể giao lưu kết bạn và học hỏi những người xung quanh về
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

những kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhưng đối với những người không sử dụng một cách đúng đắn thì mạng xã hội thật nguy hiểm. Chúng kéo ta vào một cuộc sống ảo với những ham muốn tầm thường để đáp ứng nhu cầu tinh thần, đó cũng là nơi dễ lây nhiễm những thói hư tật xấu, những thứ mà trong cuộc sống thực nó thật hoang đường. - Khi s ng o, h xem m ng xã h i nh m t sân kh u đ trình di n. Nh ng ư ư h không th trình di n mà không có ng i xem. ườ Khi nh ng b c hình, nh ng tr ng thái đó đ c đăng lên thì ượ vi c s d ng nút like cũng cho th y b n có đang s ng o và m t cách vô tình cũng tr thành tác nhân c a hi n t ng ượ s ng o. “Vi c like dù thích hay không thích, like không có ch n l c là vô tình chúng ta l i “ti p tay” cho nh ng ng i đang s ng o. ế ườ - Gia đình, Xã h i : Hi n nay nhi u gia đình buông r i con cái vì m i mê ki m ti n, nhà tr ng thì n ng v ơ ế ườ d y ki n th c mà quên đi d y tr văn hóa ng x , nh ng giá tr s ng th c s . ế 3. H u qu : D n ( Có nh ng tr ng h p s ng o nh ng mang l i ni m vui, nh ườ ư ư ngo i hình mình x u xí và thi u t tin, th là dùng đ n công ngh đ ế ế ế làm mình đ p h n trên m ng xã h i. Khi đ p h n, lung linh h n mình ơ ơ ơ s th y t tin và có đ c ni m vui trong cu c s ng. V y nh ng tr ng ượ ườ h p nh th có ph i là h l y?) ư ế ệ ụ Tr l i ả ờ : Ni m vui đó là có th t nh ng nó không b n v ng, s t tin đó cũng không lâu ư ự ự dài vì nó không ph i là con ng i th t c a b n. Khi b n t o nên m t hình ườ t ng lung linh thì ng i khác k t n i v i b n ch vì th gi i o lung linh đó ượ ườ ế ế ớ ả ch không ph i là b n. Và cũng vì c s ng theo l i s ng o đó, ta s b t đ u o t ng s c m nh vào b n thân mình, t đó kéo theo nhi u h l y” ưở ệ ụ Vô c m: S ng o và gi i tr hi n nay còn khi n cho con ng i tr nên vô c m. ế ườ Nh ng b n tr th ng th hi n tình th ng cha m , s đ ng c m v i ườ ươ nh ng m nh đ
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes