Gegeven K210 de opbrengst op is in de up state 274 210 064 en in de down state

Gegeven k210 de opbrengst op is in de up state 274

This preview shows page 28 - 36 out of 47 pages.

- Gegeven K=2.10 => de opbrengst op is in de up state: (2.74-2.10) = 0.64 en in de down state: 0 (op de markt kan de olie gekocht worden tegen 1.46) Drs Arjan M.Osté 06 november 2018 - M2-03 - 28
Image of page 28
Grafisch : 2.74 0.64 (2.74-2.10) 2.00 1.46 0 (1.46-2.10=0) Dus de waarde van de Call op t=1 : (0.453 * 0,64 + 0.547 * 0) = 0.2899 Dan is de waarde van de Call op t=0 : Drs Arjan M.Osté 06 november 2018 - M2-03 - 29
Image of page 29
De binomiaal structuur kan van meerdere perioden worden voorzien maar door van achteren naar voren terug te rekenen kan de waarde worden bepaald van de optie op t=0. Deze berekeningswijze levert dezelfde uitkomst als de berekening uit hoofdstuk 22 waarbij bij de call optie gebruik wordt gemaakt van = premie van de periode. Hierna moet deze premie verdisconteerd worden naar t=0 (d.m.v. de berekening van en B per periode) Wanneer het model wordt uitgebreid naar een groot aantal perioden moet gebruik gemaakt worden van: u = up-state d = down-state Drs Arjan M.Osté 06 november 2018 - M2-03 - 30
Image of page 30
Het volgende voorbeeld is een situatie waarbij : - De uitbreidingsinvestering in t=2 is conditioneel op: - Een gunstige ‘state of the world’ op t=1 => Stel de investering is mogelijk in 2 fasen: a) Bescheiden initiële investering b) Grote vervolg investering Zoals aangegeven is de vervolginvestering conditioneel op een goed resultaat aan het eind van periode t=1 (‘state of the world’): Drs Arjan M.Osté 06 november 2018 - M2-03 - 31
Image of page 31
Dus: Bij een gunstig vooruitzicht doorgaan met de vervolginvestering waardoor winst zal kunnen ontstaan Bij een ongunstig vooruitzicht NIET doorgaan en is de initiële investering verloren gegaan (= Sunk Cost) Drs Arjan M.Osté 06 november 2018 - M2-03 - 32
Image of page 32
Grote vervolginvestering PV = 1,200 k (Gunstig) PV Kleine initiële investering p = 0.5 (1-p)= 0.5 PV = 100 k (Ongunstig) | | | tijd t De kans ‘p’ was op t=0 bepaald. Echter tussen t=0 en t=1 ontstaat nieuwe informatie over de kansen (bijv. ontwikkeling van de markt) -> investeren op t=1 wanneer e.e.a. gunstig lijkt! Drs Arjan M.Osté 06 november 2018 - M2-03 - 33
Image of page 33
-200 – 600 + (0.5 * 1,200 + 0.5 * 100) = = -200 – 600 + 650 = -150 k => REJECT! -200 + 0.5 * max(100 - 600) + 0.5 * max(1,200 - 600) = = -200 + 0 + 300 = 100 k => ACCEPT! Onder de wordt uitgegaan van een gecommitteerde uitvoering (tot het einde). Onder de wordt bij een negatief vooruitzicht Niet geïnvesteerd en gestopt. Keuze mogelijkheden : a) Investeer 200 k en verder niet (bij negatieve vooruitzichten) b) Realiseer (1,200 – 600) met een kans van 50% Drs Arjan M.Osté 06 november 2018 - M2-03 - 34
Image of page 34
Door de gefaseerde investering, wordt meer flexibiliteit gerealiseerd en dit heeft waarde! Voorbeelden : (in situaties van zeer onzekere investeringen) Investering in R&D onderzoek in de farmaceutische industrie. Investeren in productie en marketing vinden plaats wanneer patent is verkregen voor het geneesmiddel en het bewezen resultaten heeft opgeleverd. Vastgoedontwikkeling: eerst grond aanschaf en realisatie van de bouwvergunning voordat verkoop en het bouwen aan de orde is.
Image of page 35
Image of page 36

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 47 pages?

  • Fall '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture