Çoğunluğu göçmen çocuğuydu ve gençlikleri

 • No School
 • NONE 212
 • 37

This preview shows page 7 - 9 out of 37 pages.

çoğunluğu göçmen çocuğuydu ve gençlikleri büyük kentlerin sokaklarında her türden işi yaparak geçmişti. İlk girişimcilerin bu niteliği Hollywood’u belirleyen önemli etkenlerden biridir. Devasa bir endüstriyi ve örgütlenme biçimini kısa zamanda inşa etmek ciddi bir emek, çalışkanlık, zorlu bir profesyonellik gerektiriyordu. Kuşkusuz bunlara acımasız bir hırs, otoriter bir yönetim ve açgözlülük de ekleniyordu. Filmleri çekenler, yani yönetmenler ve öteki elemanlar için de durum çok farklı değildi. Bu nedenle, az eğitim almış, yolları sinemaya “düşmüş” yönetmenlerle, Avrupa’daki eğitimli, sinemayı yeni bir anlatım biçimi olarak gören yönetmenler arasındaki farka dikkat etmek gerekir. 1920’lerin Avrupa sinema çevrelerindeki tartışmaların ve avangart girişimlerin yerine, ABD’de pratik/teknik uygulamalarla anlatım olanakları üzerinde durulduğunu, 7 sonuçta da Hollywood’da tümüyle kar ve başarı etiğine dayanan ve fabrika gibi işleyen Stüdyo Sistemi’nin kurulduğunu görüyoruz. 8 Bu sistem, kendi iç pazarıyla rahatça ayakta durabilen ve ihraç ettiği filmlerle ABD ekonomisi içinde büyük bir sektör haline gelen sinema endüstrisinin temeli oldu. Küçük bir köy “hayal dünyası”nın başkenti oluyor: Hollywood ve Stüdyo Sistemi Yirmili yıllar ABD sinemasının temel tanımlayıcıları şunlardı: Sinemanın (tekellere, kitlesel üretim ve tüketime dayalı) büyük bir endüstriyel sektör olarak örgütlenmesi yani Stüdyo Sistemi’nin kurulması; teknolojik araştırmaların sürmesi (sesli filme geçiş, renkli film tekniklerindeki gelişmeler); yapım, dağıtım ve gösterim zincirlerinin büyük şirketlerce denetim altına alınması sürecinde ortaya çıkan yıldız ve tür sistemlerinin sektörel işleyişinin yapısal parçaları haline gelmesi; Hollywood’a özgü bir film denetleme uygulamasının başlaması; Hollywood’un dünya film pazarında I. Dünya Savaşı yıllarında hissedilmeye başlayan ağırlığını hâkimiyete dönüştürmesi. 9 ABD’de ilk film şirketleri, mali faaliyetlerin merkezi olan New York’ta ve doğudaki büyük kentlerde kurulmuştu. İlk filmler de bu yörelerde çekildi. Ancak sinemanın merkezi zamanla Batıya kaydı ve 7 Bu konuda en iyi örnek David Wark Griffith’in çalışmalarıdır. 8 Bunlar ABD’de de sinemayı anlamaya ve açıklamaya yönelen hiç bir düşünsel çaba olmadığı anlamına da gelmez. Sinemanın dışından bazı sanatçı ve yazarlar bu yönde çalışmalar yaptılar. Bunların en önemlilerinden biri Vachel Lindsay’in 1914 tarihli Hareketli Resim Sanatı (Art of the Motion Pictures) adlı kitabıdır. 9 Bu durum, ekonomik ve ideolojik açılardan olduğu kadar Hollywood tarzı filmsel anlatımın dünya sinemasını etkileyecek olması açısından da önemlidir. 7
Image of page 7
New York’taki tekellerin hışmından kaçan girişimciler, burada kendi tekellerini, Stüdyo Sistemi olarak adlandırılan ve esas olarak büyük şirketlere dayanan sinema endüstrisini kurdular. Böylece, adı sanı bilinmeyen ufacık bir köy olan Hollywood’u yirminci yüzyıl boyunca dünyada tanımayan kalmadı. Bununla birlikte para politikalarının merkezi olan New York ve Wall Street, sinema sektörü açısından önemini hiçbir zaman kaybetmedi, belirleyiciliğini sürdürdü.
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 37 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors