Afdeling D - Oorsig van die dele en funksies van (in) 'n e-pos.pptx

Moet dit nie blanko leeg laat nie subject aanstelling

This preview shows page 4 - 6 out of 6 pages.

Moet dit NIE blanko (leeg) laat nie. Subject: Aanstelling van nuwe landdros, Tzaneen- distrik Voorbeeld van die onderwerpre ël wanneer jy navraag i.v.m. een van jou werkopdragte van ’n vak wil doen . Subject (Onderwerp): Werkopdrag 2 van TEX2601, geen terugvoer of punte ontvang nie. Moet NIE die kursuskode uitlaat nie .
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

Netiket. (Aanhef, boodskap en afsluiting.) Aanhef : Dit is etiket en goeie maniere om die e-pos aan ’n spesifieke persoon te rig: Voorbeeld: Beste Me Thiart Boodskap : Die spelling en grammatika moet korrek wees, redigeer boodskappe. (jy is ‘n student aan ’n universiteit en mag nie ’n swak indruk aan die dosente maak nie) Boodskappe moet gestruktureerd wees. Noem jou probleem en vra relevante vrae in jou e-pos boodskap. Maak gebruik van wit spasies en teksgrepe van twee of drie sinne. Dit maak die boodskap makliker leesbaar. Vermy onnodige inligting, wees op die punt af en maak seker dat die inligting i.v.m. die probleem akkuraat is. Moet NIE die hele teks of dele daarvan in hoofletters tik nie, moet ook nie uitroeptekens gebruik nie. Dit word as skree beskou en is swak maniere. Afsluiting: Beste wense / Vriendelike groete
Image of page 5
Handtekeningre ël . ’n Handtekeningre ël aan die einde van ’n boodskap sluit ’n mens se naam, hoedanigheid en volle kontakbesonderhede in. Voorbeeld: Elvis Presley Studente no.: 12345678 Tel: 012 333 0000 / 071 123 4567 [email protected] Dit is belangrik om alle besonderhede in te sluit veral jou studente nommer.
Image of page 6

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern