Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en

This preview shows page 32 - 33 out of 59 pages.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 30 Communicatie rondom toetsuitslag Over het algemeen is men tevreden over de snelheid waarmee de uitslag bekend wordt gemaakt. Binnen één tot twee weken weet iedereen waar ze aan toe zijn. Soms wordt het als vervelend ervaren dat de uitslag alleen op individueel niveau aan de pedagogisch medewerkers bekend wordt gemaakt. Het management van de VVE-organisatie wilt juist een totaaloverzicht hebben van al het getoetste personeel. Dat wordt niet door iedere toetsafnemer standaard geleverd. “Ik voel me als werkgever een beetje buiten spel staan. De communicatie over de toetsuitslag gaat rechtstreeks naar de pedagogisch medewerkers. Via de pedagogisch medewerkers moet ik horen of iemand wel of niet is geslaagd.” “Er is gekozen om alle communicatie, bijvoorbeeld over de uitslagen, via de contactpersoon van de VVE- instelling te laten verlopen. Het voelt ‘veiliger’ om de uitslag van iemand ui t de eigen organisatie te ontvangen, omdat veel mensen erg gespannen waren.” Slagingspercentages De percentages geslaagden en gezakten verschillen per organisatie. Het aantal geslaagden (na één keer de taaltoets te hebben gemaakt) varieert ruwweg tussen de 30 en 70 procent. Over het algemeen dachten de organisaties van tevoren dat een groter deel van het VVE- personeel in één keer zou slagen. Anders gezegd: de toetsuitslagen vallen ietwat tegen. Als een ruime meerderheid (meer dan 60 70%) van het VVE-personeel in één keer is geslaagd, dan heerst er over het algemeen tevredenheid bij de VVE-organisatie. Hoewel dit op basis van dit kleinschalige onderzoek nauwelijks hard valt te maken, is er vooral tevredenheid over de uitslagen van de beroepsspecifieke taaltoetsen van UvA Talen. De aanvankelijke slagingspercentages lijken hoger uit te vallen dan die van de andere taaltoetsen. Een enkele VVE-organisatie meldt dat 10 procent van het personeel op bepaalde onderdelen op 1F is uitgekomen. Er zijn daarentegen ook pedagogisch medewerkers blij gemaakt met taalniveau 4F, wat duidelijk boven de vereiste taalnorm 3F ligt. Opvallend genoeg zijn er hbo’ers die tegen de verwachting in zakken voor de taalnorm. Aan de andere kant zijn er mbo’ers die tegen de verwachting in zakken of juist slagen. Het zakken voor de taaltoets is een bittere pil. Bij gezakte hbo’ers heerst soms schaamte. Als pedagogisch medewerkers zakken voor (onderdelen van) de taaltoets, dan is men vaak kritischer over het toetsingstraject dan medewerkers die de taaltoets wel in één keer halen, zo vertellen de geïnterviewden. Risicogroep Door verschillende VVE-organisaties wordt gemeld dat de risicogroep wordt gevormd door pedagogisch medewerkers die voldoen aan (een combinatie van) de volgende kenmerken: 55-plussers (allochtonen en autochtonen) die hoog scoren op faalangst en laag scoren op leerbaarheid en allochtone pedagogisch medewerkers met een niet-Nederlandstalige achtergrond. De laatstgenoemde groep bedient zich bijvoorbeeld van een hardnekkig foutief gebruik van de tegenwoordige en verleden tijd en van de lidwoorden (de, het en een). Dit is
Image of page 32

Subscribe to view the full document.

Image of page 33
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes