Jelölje ki az alkalom felvételszám alkalom elemet

Info icon This preview shows pages 3–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jelölje ki az Alkalom × felvételszám/ alkalom elemet, és nyomja meg a 2 gombot. Válassza ki az időközök számát és az egyes időközönként készítendő felvételek számát, majd nyomja meg az J gombot. Jelölje ki az Expozíció simítás elemet, és nyomja meg a 2 gombot. Jelöljön ki egy lehetőséget és nyomja meg az J gombot.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
219 3 Indítsa el a felvételkészítést. Jelölje ki az Indítás lehetőséget, és nyomja meg az J gombot. A felvételek első sorozatát a fényképezőgép a megadott kezdési időpontban fogja elkészíteni, vagy körülbelül 3 másodperc múlva, ha a 2. lépésben az Indítási beállítások menüpont Most lehetőségét választotta. A fényképezés a kiválasztott időközönként folytatódik, amíg az összes felvétel el nem készül. A Fényképezés közben Időzített fényképezés közben a funkciókijelzőn Q ikon villog. Közvetlenül a következő fényképezési időköz megkezdése előtt a záridő kijelzése a hátralévő időközök számát, a rekesz kijelzése pedig az aktuális időközben még elkészítendő felvételek számát mutatja. Egyéb alkalmakkor a hátralévő időközök és az időközökön belül elkészítendő felvételek számát úgy tekintheti meg, ha félig lenyomja a kioldógombot (a gomb felengedése után a záridő és a rekesz értéke jelenik meg a készenléti időzítő kikapcsolásáig). Időzített fényképezés közben lehetőség van képek visszajátszására. A monitor minden egyes időköz előtt körülbelül négy másodpercre automatikusan kikapcsol. Amíg az időzített felvételkészítés folyamatban van, a fényképezőgép beállításainak módosítása leállíthatja a fényképezést. J gomb
Image of page 4
220 ❚❚ Az időzített fényképezés szüneteltetése Az időzített fényképezést szüneteltetheti az időközök között az J gomb megnyomásával vagy az időzített fényképezés menü Szünet elemének kiválasztásával. ❚❚ Az időzített felvételkészítés folytatása A felvételkészítés folytatásához: Indítás most Indítás egy megadott időben ❚❚ Az időzített felvételkészítés befejezése Amennyiben az összes fénykép elkészülte előtt kívánja befejezni az időzített fényképezést és folytatni a normál felvételkészítést, válassza az időzített fényképezés menü Ki elemét. Jelölje ki az Újraindítás lehetőséget, és nyomja meg az J gombot. Az Indítási beállítások menüben jelölje ki az Indítási nap és indítási idő választása elemet, és nyomja meg az 2 gombot. Válasszon egy indítási dátumot és időt, majd nyomja meg az J gombot. Jelölje ki az Újraindítás lehetőséget, és nyomja meg az J gombot.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
221 ❚❚ Nem készíthető fénykép A fényképezőgép kihagyja az aktuális időközt, ha az időköz indítási idejét követően a következő helyzetek bármelyike legalább nyolc másodpercig fennáll: az előző időköz fényképe vagy fényképei még nem készültek el, a
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern