хотруу шидэгч хэрэгслээр хая� байсан явда� бий 100грамм боомын үүсгэгчийн

Хотруу шидэгч хэрэгслээр

This preview shows page 48 - 51 out of 51 pages.

хотруу шидэгч хэрэгслээр хаяж байсан явдал бий. 100грамм боомын үүсгэгчийн үр(спор)л гэхэд 3сая хүн алах тун юм. Биологийн зэвсэг нь улс орны хилээр нэвтрэхэд хялбар. Био терроризм
Image of page 48
ндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрг д Ү үү д р ирэх тусам нэмэгдэж, улам аюултай болж байгаа ө ө билээ. Эдгээр гэмт хэрг дийн эсрэг тууштай арга үү хэмжээ дэлхий даяараа авч хэрэгж лж байгаа ч зарим үү улс орнууд, х м сээс хамаарч энэ хэрг д байсаар ү үү үү байгаа. Д гнэлт ү
Image of page 49
Ном з й ү Санх гийн зохицуулах хороо үү Л.Галбаатар. Цахим эрх з й. Улаанбаатар. ү
Image of page 50
“Анхаарал хандуулсанд баярлалаа “
Image of page 51

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 51 pages?

 • Spring '19
 • ewf

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture