Given Dry operating mass DOM 33510 kg Traffic Load 7600 kg Final reserve fuel

Given dry operating mass dom 33510 kg traffic load

This preview shows page 188 - 191 out of 488 pages.

0229. Given: Dry operating mass ( DOM ) : 33510 kg Traffic Load : 7600 kg Final reserve fuel : 983 kg Alternate fuel : 1100 kg Contingency fuel : 102 kg The estimated landing mass at alternate should be ; a)42312 kg. b)42210 kg. c)42093 kg. d)42195 kg. Answer ; d) 42195 kg. Çözüm ; Soruda uçağın alternatif meydanda beklenen iniş ağırlığı sorulmaktadır. Sadece alternate yakıt tüketileceğine göre ; LM = DOM + Trafik load + Final reserve fuel + Contingency fuel = 33510 + 7600 + 983 + 102 = 42195 kg. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0230. Given ; Dry operating mass ( DOM ) : 33000 kg Traffic Load : 8110 kg Final reserve fuel : 983 kg Alternate fuel : 1100 kg Contingency fuel : 102 kg The estimated landing mass at alternate should be ; Answer ; c) 42195 kg. Çözüm ; Soruda uçağın alternatif meydanda beklenen iniş ağırlığı sorulmaktadır. Sadece alternate yakıt tüketileceğine göre ; LM = DOM + Trafik load + Final reserve fuel + Contingency fuel = 33000 + 8110 + 983 + 102 = 42195 kg. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0231. Given ; X = Distance A to point of equal time ( PET ) between A and B E = Endurance D = Distance A to B O = Groundspeed “on” H = Groundspeed “back” The formula for calculating the distance X to point of equal time ( PET ) is ; Answer ; a) X = D x H / ( O + H ) Açıklama ; Aşağıdaki tabloda PET ( Point of Equal Time ) formülü yer almaktadır ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X = PET’in çıkış noktasına olan mesafesi D = Noktalar arasındaki toplam mesafe O = Gidiş bacağındaki yer sürati H = Dönüş bacağındaki yer sürati X = D x H O + H
Image of page 188
Ateş Murat Üstünbıçak , ATPL Flight Planning & Monitoring 189 0232.( For this question use Flight Planning Manual MRJT 1 Figure 4.5.1 ) Given ; Brake release mass : 62 000 kg Temperature : ISA + 15°C The fuel required for a climb from Sea Level to FL330 is ; Answer ; a) 1700 kg Çözüm ; Tabloda yer alan BRAKE RELEASE WEIGHT kısmındaki 62000 kg sütunu ile 33000 ft basınç irtifası satırının kesiştiği kutucukta deniz seviyesinden FL330’a tırmanmak için gerek yakıt 1700 kg olarak okunmaktadır. Kalkış yapılan meydan deniz seviyesinde olduğu için herhangi bir yakıt düzeltme şlemine gerek yoktur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Flight Planning Manual MRJT 1 Figure 4.5.1
Image of page 189
Ateş Murat Üstünbıçak , ATPL Flight Planning & Monitoring 190 0233.( For this question use Flight Planning Manual MRJT 1 Figure 4.5.2 and 4.5.3.3 ) Given ; Cruise Mach 0.78 at FL300 , Distance B – C : 800 NM Temperature : –55°C , Headwind component : 50 kt Gross mass at B : 64 500 kg The fuel required from B – C is ; a)6090 kg b)4975 kg c)6125 kg d)4945 kg Answer ; a) 6090 kg ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Figure 4.5.3.3’de FL300 ve Mach 0.78 için 460 kt TAS verilmiştir. Ancak burada öncelikle sıcaklık düzeltmesi uygulanmalıdır. Bunun için ; FL330’da ISA’ya göre olması gereken sıcaklık ; ( 33 x 2 ) – 15 = –51°C , mevcut OAT –55°C olduğuna göre , hava ISA’ya göre 4°C daha soğuktur. Aynı tablonun altında NOTE 2 kısmının D) satırında , ISA’dan her 1°C’lik negatif yönde sapma için TAS’den 1 kt düşüleceği belirtilmiştir. Buna göre ; TAS = 460 – 4 = 456 kt olur. İkinci adım olarak NAM’ın hesaplanması gereklidir. Burada NAM = NGM x ( TAS : GS ) formülü kullanılacaktır. TAS 456 kt ve baş rüzgarı 50 kt olduğuna göre Ground Speed ( GS ) = 456 – 50 = 406 kt olur. Elde ettiğimiz değerleri formüle uyarladığımızda ; NAM = 800 x ( 456 : 406 ) = 800 x 1.123 = 898.4 ≈
Image of page 190
Image of page 191

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture