starenj e na 200C Ako je sadržaj ostatnog austenita velik potrebno je dodatno

Starenj e na 200c ako je sadržaj ostatnog austenita

This preview shows page 101 - 104 out of 225 pages.

starenj e na 200˚C. Ako je sadržaj ostatnog austenita velik, potrebno je dodatno izvršiti duboko hlađenje (transformacija ostatnog austenita u tetragonalni martenzit) uz naknadno popuštanje na 200˚C (transformacija tetragonalnog u kubni martenzit). Postupak toplinske obrade visokougljičn ih čelika za mjerne alate prikazan je u dijagramu na slici 2.38 .
Image of page 101
102 Slika 2.38. Toplinska obrada visokougljičnog čelika za mjerne alate [1] U praksi se u tehničkoj dokumentaciji obično ne navodi naziv postupka žarenja, već se daje dijagram s temperaturom i trajanjem s ponekom napomenom, npr.: osciliranju oko neke temperature, bržem ili sporijem hlađenju do neke te mperature ili ispod nje i sl. Tako se implicitno može dogoditi da jednim postupkom žarenja zapravo obuhvatimo više njih po prethodnoj sistematizaciji. Tako npr. normalizacija implicitno uključuje i rekristalizaciju (ako je bilo hladno gnječeno) i popuštanj e napetosti, ako se s temperature plastičnosti polako ohladi do sobne temperature, i omekšavajuće žarenje , ako je npr. poboljšani čelik bio hladno gnječen , i tome slično.
Image of page 102
103 2.2 POSTUPCI POVRŠINSK IH TOPLINSKIH OBRADA Brojni elementi strojeva (a posebno alati) i zrazito su dinamički opterećeni - po čitavom presjeku, a od same površine još se zahtijeva otpornost trošenju. T ome često ne može udovoljiti homogeni čelik, koji bi istodobno morao biti tvrd, tj. kaljen i žilav, tj. žaren; ili bi morao biti istodobno visoko ugljični (da se kaljenjem postigne tvrdoća) i niskougljični (da element bude žilav) - t i se zahtjevi međusobno isključuju . Dakle, čelik homogenog kemijskog sastava ne može udovoljiti ovim zahtjevima jer se traži istovremeno: s gledišta toplinske obrade - k aljena i žarena struktura, s gledišta kemijskog sastava - visokougljični i niskougljični čelik. Iz dosadašnjih izlaganja nameće se rješenje upotrebom čelika ograničene prokaljivosti. T akvi čelici nakon kaljenja daju tvrdi površinski sloj i žilavu jezgru. I ako na prvi pogled logično rješenje, ovaj postupak se rijetko primjenjuje: zbog velike ovisnosti debljine sloja o obliku predmeta (površinama poprečnog presjeka) ; zbog nemogućnosti dobivanja točno tražene debljine tvrdog površinskog sloja ; zbog loših svojstava međusloja (istovremeno s tvrdim martenzitom i mekim feritom) – niska žilavost . U praksi su se razvile tri skupine postupaka toplinske obrade koji omogućuju zadovoljenje ovih zahtjeva: 1. p ostupci direktnog površinskog kaljenja 2. kemijsko-difuzijski postupci toplinske obrade bez naknadnog kaljenja 3. kemijsko-difuzijski postupci toplinske obrade s naknadnim kaljenjem. 2.2.1 POSTUPCI DIREKTNOG POVRŠINSKOG KALJENJA Postupak se koristi na čelicima srednjeg sadržaja ugljika (0,3÷0,5 % C) koji ima zadovoljavajuću žilavost i sposobnost zakaljivosti. Ovaj postupak predstavlja kompromis idealnom rješenju ( tvrda bogata ugljikom i zakaljena površina otporna na trošenje te žilava i čvrsta niskougljična jezgra) , slika 2.40 . Postupa
Image of page 103
Image of page 104

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors