1 Proporcioni i popullsis� nën 1 PPPn� dit� 2 Indeksi i hendekut t� varfërisë

1 proporcioni i popullsis? nën 1 pppn? dit? 2

This preview shows page 15 - 17 out of 22 pages.

në fakt konsumojnë më pak se kaq, konsiderohen të varfer. 1. Proporcioni i popullsisë nën $1 (PPP)në ditë 2. Indeksi i hendekut të varfërisë [incidenca x thellesinë] 3. Pjesa e kuintiles më të varfer në totalin e popullsisë. Objektivi 1: Eliminimi i varfërisë ekstreme dhe urisë Target 1: Përgjysmimi, ndermjet 1990 dhe 2015, përqindjes së njerëzve që jetojne me të ardhura më pas se 1 dollar (fuqi blerëse) në ditë 1.1 - Perqindja e popullsise nen 25.40% 22% 13% linjen absolute te varferise 1.2 - Raporti i hendekut te varferise 5.70% 5.00% 3.00% (incidenca x thellesine e varferise)