MED
1.3 MPh hst.14+15+17-21+23+24

Effecten tachycardie hf bloeddrukverhoging agv os

Info icon This preview shows pages 4–6. Sign up to view the full content.

Effecten: tachycardie (Hf↑)+ bloeddrukverhoging a.g.v. OS-activering Middenlange termijn regulaties verlopen grotendeels via hormonen, bijv. het RAS (angiotensine II zorgt voor vasoconstrictie). Lange termijn regulaties zijn vooral de volumeregulaties door de nieren Snelle verhoging van de arteriële druk ontstaat door volledige stimulatie van vasoconstrictor en cardioaccelerator functies door het sympathische zenuwstelsel. En er is reciproce inhibitie van parasympathische vagal inhibitor signalen naar het hart. Hierdoor ontstaat: Vasoconstrictie in bijna alle arteriolen van de systeemcirculatie Vasoconstricitie van vooral de venen (maar ook andere grote vaten van de circulatie) Stimulatie van het hart door het AZS, verder verhogen van het pompen Tijdens inspanning en stress zorgt het AZS voor een verhoging van de arteriële druk. O.a. door het baroreflex wordt de arteriële druk gecontroleerd. Baroreceptoren zijn zenuwuiteinden die in de wand van arteriën liggen, ze worden gestimuleerd (receptor respons) wanneer ze uitgerekt worden. De belangrijkste baroreceptoren liggen in de aortaboog en in beide carotiden. Signalen van deze receptoren gaan via afferente zenuwen naar de hersenstam. De baroreceptoren reageren heel snel op veranderingen in druk. Ze reageren veel meer op veranderde druk dan op constante druk. De signalen onderdrukken het vasoconstrictor centrum en stimuleren het vagal parasympathtische centrum. Dit zorgt voor: Vasodilatatie van de venen en arteriolen door het hele perifere circulatiesysteem, lagere weerstand Verlaagde hartslag en contractie, zorgt dus voor een verlaagde cardiac output (hartdebiet). Wanneer de bloeddruk een langere tijd te hoog of te laag is stellen de baroreceptoren zich daar op in en ‘resetten’ zichzelf. Maar ze resetten zichzelf niet geheel en dragen zo bij aan drukregulatie op de lange termijn, door bijv. de nieren. Hst. 19 Dominant Role of the Kidney in Long-Term Regulation of Arterial Pressure and in Hypertension: The Integrated System for Pressure Control Wanneer een lichaam te veel extracellulaire vloeistof bevat, stijgen het bloedvolume en de arteriële druk. Deze druk verhoging zorgt ervoor dat de nieren overdaad aan extracellulaire vloeistof uitscheiden. Dit zorgt voor de controle van de arteriële druk op langere termijn. 4
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Bij druk diuresis zorgt een verhoogde druk voor een verhoogd volume urine. Ook verhoogt de druk de hoeveelheid natrium dat uitgescheiden wordt, druk natriuresis . Wanneer de totale perifere weerstand stijgt, wordt de arteriële druk direct hoger. Dit blijft niet gehandhaafd omdat de nieren op deze hogere druk reageren door meer vloeistof en zout af te scheiden. Dit kan alleen als de weestand in de nieren onveranderd blijft. Verhoogd volume van de extracellulaire vloeistof verhoogd bloedvolume verhoogde gemiddelde circulatore vullingsdruk verhoogde veneuze terugstroom van bloed naar het hart verhoogde cardiac output verhoogde arteriële druk.
Image of page 5
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '09
 • DeVries

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern