Системийн онолыг хэрэглэн асууда� эсвэ� боломжийг ол� хар� тодорхойлох 2

Системийн онолыг хэрэглэн

This preview shows page 2 - 4 out of 11 pages.

Системийн онолыг хэрэглэн асуудал эсвэл боломжийг олж харж, тодорхойлох 2. Системийн хувилбарт шийдлүүдийг боловсруулж, үнэлж дүгнэх 3. Хэрэгцээ шаардлагуудад хамгийн сайн тохирох системийн шийдлийг сонгох 4. Сонгож авсан системийн шийдлийг зохиох 5. Зохиосон системийг нэвтрүүлж, амжилтыг нь үнэлж дүгнэх Системийн онол Байгууллага гэдэг бол нэг зорилгын төлөө хамтдаа ажиллаж байгаа 2 буюу түүнээс дээш хүмүүсийн нэгдэл юм. Бид өмнөх хичээлүүд дээр байгууллагыг системтэй адилтган үзэж байсныг санаж байгаа байх. Өөрөөр хэлбэл байгууллага өөрөө тодорхой нэг систем бөгөөд аливаа орцыг оруулан боловсруулаад гарц болгох үйл ажиллагаа явуулдаг. Системийн онолыг ашиглан асуудал боломжийг ойлгох нь системийн арга хандлагын хамгийн чухал тал юм . Системийг бүхэлд нь анхаарахаас гадна түүний уялдаа холбоотой дэд хэсгүүд болон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг мартаж болохгүй гэсэн санаа юм. Байгууллагын аль үйл ажиллагаанд ямар асуудал эсвэл боломж байгааг тодорхойлох нь байгууллагад шаардлагатай мэдээллийн системийг тодорхойлоход нэн чухал юм. Үйл явдлууд болох бүрд шууд учир шалтгаан ба үр нөлөөний гинжийг харахын оронд системүүдийн хоорондох харилцан уялдаа холбоонуудыг харах Өөрчлөлт гарах болгонд өөрчлөлтийн тасралттай дүр зургаас илүү системүүдийн хоорондох өөрчлөлтийн процессуудыг анхаарч үзэх замаар Зураг 1 . Системийн онолын жишээ
Image of page 2
[ БҮЛЭГ 10 БИЗНЕС/МТ - ИЙН ШИЙДЛҮҮДИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ] January 25, 2012 СЭЗДС. МСМТэнхим | Н.Саранчимэг [3] Прототайп Прототайп гэдэг нь системийг байгуулах хурдан арга бөгөөд ажлын загварыг хурдан боловсруулж, туршихад ашиглагддаг. Бизнесийн мэргэжилтнүүд болон МС - ийн хөгжүүлэгчдийн аль аль нь ашигладаг. Хэрэглэгчдэд зориулсан шинэ системийн загварыг байгуулаад тэдэнд хэрэглэж, туршиж
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 11 pages?

 • Spring '17
 • Enkhjin

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture