u praksi nije moguće a stvarna brzina hlađenja ovisit će o intenzitetu

U praksi nije moguće a stvarna brzina hlađenja

This preview shows page 208 - 210 out of 225 pages.

u praksi nije moguće, a stvarna brzina hlađenja ovisit će o intenzitetu rashladnog sredstva i veličini odljevka. Krivulja hlađenja na slici 6.4 prikazuje smanjenje brzine hlađenja kako se temperatura približava temperaturi „austempering“ obrade. Pretvorba austenita u ausferit počinje tek nakon što je dostignuta temperatura austempering obrade. 6.2.3 Gdje je ugljik za vrijeme toplinske obrade za postizanje ADI strukture? U nastavku se razmatra tipična toplinska obrada koja se koristi kod proizvodnje ADI s 2,4 % Si i 3,6 % C. Toplinska obrada prikazana je na desnoj strani slike 6.4 i opisana je u nastavku. 1. Odljevak se zagrijava u dvofazno austenit + grafit područje i drži na T do potpune austenitizacije. U tom trenutku struktura matrice odljevka je austenit koncentracije 0,8 % C i nodularni grafit. 2. Naglo hlađenje i zadržavanje na austempering temperaturi, čime se omoguć uje pretvorba: (0,8%C) → (0%C) + (2,0%C), Tijekom pretvorbe nukleacija ferita započinje na nodularnom grafitu ili granicama austenitnog zrna. Kako BCC rešetka ferita može rastvoriti samo neznatnu količinu ugljika (praktična rastvorivost je 0), odbačeni ugljik rastvara se u austenitu koji, na ovoj temperaturi, može otopiti vrlo veliku količinu (~ 2 % C). Za pretvorbu je obično potrebno 1 -2 sata. Nastala struktura vidi se na slici 6.4 . Kad bismo čelični uzorak tretirali na isti način (austempering), austenit bi se transformirao u bajnit koji je u stvari vrlo fina smjesa dviju faza: ferita i željeznog karbida (Fe 3 C). Međutim, kod lijevanog željeza prisutnost silicija koncentracije 2÷3 % na početku sprječava stvaranje karbida. U izotermičkom TTT -dijagramu, na slici 6.41 , prikazane su granice 1 i 99 % ausferitne reakcije.
Image of page 208
209 3. Kako austenit preuzima ugljik za vrijeme formiranja ausferita, M s temperatura se snižava ( slika 6.11 ) . Konačno, kada ausferitna transformacija završi, austenit u matrici obogaćen je ugljikom (2 % C za odabranu temperaturu T A u ovom slučaju), a odljevak se dalje hladi na sobnu temperaturu. Ako se po završetku ausferitne pretvorbe odljevak zadrži na temperaturi T A , austenit će se pretvoriti u bajnit (fina dvofazna struktura koja sadrži ferit i željezni karbid). Međutim, prije bajnitne pretvorbe odljevak se hladi na sobnu tempera turu, što je važan korak koji osigurava zadržavanje mikrostrukture stvorene na T A . Slika 6.52. Tipična ADI mikrostruktura (dobivena austempering obradom) na slici desno. Na lijevoj strani je shematski prikazana austenitizirana mikrostruktura (austenit + kuglice grafita) na temperaturi T prije austempering obrade. [26] Austempering toplinska obrada u ovom je slučaju „stabilizirala“ austenit. Zahvaljujući visokom sadržaju ugljika u austenitu (zbog izostanka ugljika u feritu), M S se spušta blizu apsolutne nule , tj. 0
Image of page 209
Image of page 210

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors