Lille fald i antallet af tilsyn arbejdstilsynet

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 155 - 158 out of 224 pages.

Lille fald i antallet af tilsyn Arbejdstilsynet kontrollerede 33.000 forskellige arbejds- steder i 2013. Det svarer til, at Arbejdstilsynet besøgte hvert femte arbejdssted med mere end én beskæftiget. 1,4 kontrolbesøg pr. arbejdssted Nogle arbejdssteder kontrollerer Arbejdstilsynet flere gange. Det kan f.eks. være, fordi Arbejdstilsynet på det første kontrolbesøg konstaterer problemer og siden hen ønsker at kontrollere, om forholdene er bragt i orden. I 2013 gennemførte Arbejdstilsynet omkring 45.000 kon- trolbesøg. Det svarer til, at hvert kontrolleret arbejdssted i Tilsyn spiller mindre rolle i Danmark 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Danmark Sverige EU27 Krav fra ansatte Love og regler Fastholdelse og forebyggelse Virksomhedens omdømme Bevågenhed fra arbejdstilsyn Omsætning og bundlinje Årsager til at arbejde med sikkerhed og sundhed, andel af virksomhederne, pct., 2009
Image of page 155
156 gennemsnit fik 1,4 kontrolbesøg. 10.000 færre kon- trolbesøg siden 2008 Fra 2008 til 2013 er der sket et fald i antallet af kontrolbe- søg på godt 10.000, jf. figur 4.8. Figur 4.8 ANM.: Antal kontrollerede arbejdssteder er det antal unikke arbejdssteder, der er besøgt (omfatter produktionsenheder samt andre typer af enhe- der, som f.eks. byggepladser samt arbejdspladser, der ikke er registre- ret i CVR-registeret). KILDE: Specialudtræk fra Arbejdstilsynet. Ny tilsynsmetode årsag til fald i antal kontrolbesøg Årsagen til det faldende antal kontrolbesøg er bl.a., at Arbejdstilsynet fra 2012 er overgået til nye tilsynsformer, herunder såkaldt ”risikobaseret tilsyn”, jf. boks 4.1. De virksomheder, som Arbejdstilsynet vurderer har størst risiko for problemer med arbejdsmiljøet, får flere tilsyn. Samtidig vil alle virksomheder med to årsværk og der- over blive kontrolleret inden 2019, jf. Beskæftigelsesmini- steriet (2011). Endelig vil ca. halvdelen af virksomhederne med under to årsværk ansat blive udtaget til tilsynsbesøg via en stikprøve. Arbejdstilsynet kontrollerer færre virksomheder 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 2008 2009 2010 2011 2012 Antal kontrolbesøg og arbejdssteder, 1.000 Kontrollerede arbejdssteder Kontrolbesøg
Image of page 156
157 Boks 4.1 Det ”risikobaserede tilsyn” Det såkaldt risikobaserede tilsyn er en del af den politiske aftale ”Strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020” fra 2011. Arbejdstilsynet udvælger virksomheder til det risikobaserede tilsyn (55 pct.) ved hjælp af en indeksmodel, der indeholder en række parametre, som er virksomhedsrettede og brancherette- de. I de individuelle virksomhedsparametre indgår f.eks.: Påbud vedr. materielle afgørelser (maks. score 50 po- ints) Vejledning om psykisk arbejdsmiljø (maks. score 50 points) Anmeldte ulykker på virksomheden (maks. score fire points) I de brancherettede parametre indgår f.eks.: Ergonomisk arbejdsmiljø, herunder afgørelser og forskning (maks. score seks points) Psykisk arbejdsmiljø, herunder afgørelser og forsk- ning (maks. score seks points) Arbejdsulykker, herunder afgørelser og forskning (maks. score seks points) De virksomheder, der samlet set får tildelt den højeste point- score i et givet år, bliver prioriteret til tilsyn. Dertil kommer, at alle virksomheder med mere end to årsværk som minimum én gang i perioden 2012 til 2019 skal have et kontrolbesøg. Endelig
Image of page 157
Image of page 158

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors