4 max 3 3 646810 td M D Chọn 90 D mm Bài toán uốn xoắn đồng thời

4 max 3 3 646810 td m d chọn 90 d mm bài toán

This preview shows page 4 - 7 out of 8 pages.

4 max 3 3 646,8.10 89,6mm 0,1 0,1.90 td M D Chọn 90 D mm Bài toán uốn xoắn đồng thời 3/ Các điểm nguy hiểm trên trục – TTUS của các điểm đó Các điểm nguy hiểm trên trục : các điểm nguy hiểm trên MCNH. 166,7 . 346,7 . 520 . x y z M kN cm M kN cm M kN cm   MCNH: Tại D (trái) x y y M x M u M N N min max min min - + z M y M x M 𝛽 = tan −1 | ? ? ? ? | ≈ 64 0
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

13/11/2014 5 Bài toán uốn xoắn đồng thời N - min max   min N + max min x y y M x M u M N N min max min min - + z M y M x M 3/ Các điểm nguy hiểm trên trục – TTUS của các điểm đó TTƯS của các điểm nguy hiểm . 2 2 2 max 3 5,3 / 0,1 x y M M kN cm D 2 min 3 3,6 / 0,2 z M kN cm D   Bài toán uốn xoắn đồng thời **Một vài trường hợp khác 0 0 0 x y z M M M x y Mặt cắt trái Làm căng thớ trên (y<0) Làm căng thớ trong (x<0) x M y M z M u M N N N - min max   max N + max max Bài toán uốn xoắn đồng thời **Một vài trường hợp khác 0 0 0 x y z M M M x y Mặt cắt phải Làm căng thớ trên (y<0) Làm căng thớ trong (x<0) x M y M z M u M N N N - min max   max N + max max Bài toán uốn xoắn đồng thời HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology A B D E C G y R x R 1 M M P P a P r r Cho trục mặt cắt ngang hình tròn đường kính D làm bằng thép có giới hạn bền 800N/mm 2 , mô đun đàn hồi 2.10 5 kN/cm 2 , hệ số Poisson 0,3. Trên trục co lắp bánh răng nghiêng có bán kính vòng lăn r = 20cm với các lực như hình 2. Cho ED = DB = BC = CA = AG = 50cm. 𝑃 𝑎 = 4𝑘?; ? = 100 kN.cm; M 1 = 300𝑘?. 𝑐𝑚 𝑃 = 10 kN ; 𝑅 ? = 5 kN ; 𝑅 ? = 7kN ; 𝑃 𝑟 = 4 kN
Image of page 5