HISTORY FA
Vajsov - Neolithic_in_Bulgaria_08_Neolithic population in Bulgaria and its social organization

В кулминационната си фаза

Info icon This preview shows pages 10–12. Sign up to view the full content.

поселения, вероятно не са надвишавали двадесет и пет души. В кулминационната си фаза поселението Овчарово — гората, има 25 сгради, но те са твърде малки, за да могат да бъдат обитавани от повече от едно средно тричленно семейство. Ако изходим от тази цифра като минимална, то поселението Овчарово — гората, ще да е имало на този етап около 75 души цаселщше.
Image of page 10

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

239 НЕОЛИТНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА И НЕГОВАТА СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ Анализът на жилищния фонд на енеолитната селищна могила Овчарово, разположена наблизо, даде преди години сходни резултати относно броя на населението на една община 19 . От това следва, че биотопът на екологическата ниша в района на двете селища, експлоатиран със средствата на нео-енеолитната икономика, е могъл да изхрани максимално 60 до 80 души население. От друга страна, това диахронно сравнение показва, че размерите на дадена община се лимитират от природогеографските дадености на района, а придобивките на енеолитната икономика са могли да обезпечат само по-добър живот и по-дълготрайна отседналост, но не и изхранването на голяма маса население. За съжаление подобен анализ днес не е възможен за Тракия, където малкото изцяло проучени обекти c раннонеолитни пластове в селищните могили Казанлък, Азмашката могила и Ракитово не са публикувани. Ако съдим по данните от Караново, които се потвърждават и от лични наблюдения в Азмашката могила на X. Тодорова, някои от раннонеолитните общини на Тракия трябва да са били значително по-многобройни от тези в Североизточна България, което е логично предвид плодородните тракийски почва и особено благоприятния топъл климат на района. Твърде вероятно е населението на тамошните неолитни селища да е достигало оптимално до 80—100 души численост.
Image of page 11
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • Naumov O.N.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern