Giàu tiết kiệm nhiều hơn người nghèo thì

This preview shows page 93 - 96 out of 292 pages.

giàu tiết kiệm nhiều hơn người nghèo thì khi thu nhập của mọi người tăng theo thời gian, tỉ lệ tiết kiệm đáng lẽ cũng tăng theo. Tuy nhiên, điều này không xảy ra trên thực tế. Theo Duesenberry, người nghèo tiết kiệm được ít hơn vì khi thấy những người khác tiêu nhiều hơn, trong lòng họ dấy lên khát vọng mà họ biết khó đạt được. Nghèo là một khái niệm có tính tương đối. Cảm giác ấy vẫn cứ tồn tại cho dù thu nhập quốc gia có tăng bao nhiêu đi nữa, vì thế tỉ lệ tiết kiệm quốc gia không tăng theo thời gian. Về tính bất biến của tiêu dùng trong ngắn hạn, Duesenberry lý giải rằng các gia đình không chỉ xét đến mức sống của người khác, mà còn tự so với những trải nghiệm của chính mình trong quá khứ. Những gia đình trước đây giàu có và quen hưởng thụ mức sống cao sẽ thấy khó lòng cắt giảm chi tiêu; điều này giải thích vì sao mức tiêu dùng không thay đổi nhiều trong thời kỳ suy thoái kinh tế.
Image of page 93
98 G cẩm nang nhà kinh tế tự nhiên Tuy những lý lẽ của Duesenberry rõ ràng rất hợp lý, nhưng nhiều nhà kinh tế học vẫn không dễ chấp nhận giả thuyết thu nhập tương đối của ông, vì đối với họ, giả thuyết ấy có vẻ nghiêng về môn xã hội học hay tâm lý học hơn là kinh tế. Vì thế, giới chuyên môn lập tức tiếp nhận những lý thuyết kinh tế khác không đi theo quan điểm như trên. Đại diện lỗi lạc nhất trong nhóm này là thuyết thu nhập thường xuyên của Milton Friedman, cho đến nay vẫn thống trị các nghiên cứu về tiêu dùng. Friedman lập luận rằng chi tiêu hiện tại của một gia đình không chỉ tùy thuộc vào thu nhập hiện tại mà còn vào thu nhập trung bình trong dài hạn, hay còn gọi là thu nhập thường xuyên. Vì lý thuyết kinh tế dự báo rằng mọi người thích đường tiêu dùng ổn định hơn là biến động mạnh, nên Friedman cho rằng người tiêu dùng sẽ vẫn chi tiêu như trước, để dành thu nhập ngẫu nhiên hoặc giảm tiết kiệm để bù đắp những thiệt hại ngẫu nhiên nếu có. Vì thế, xét trong thời gian ngắn, tiêu dùng sẽ ổn định hơn thu nhập. Friedman cũng cho rằng tỉ lệ tiết kiệm của hộ gia đình nên độc lập với thu nhập, từ đó ông dự báo tỉ lệ tiết kiệm quốc gia sẽ ổn định trong dài hạn. Friedman không cho rằng mức tiết kiệm cao ở người giàu là sản phẩm của thống kê. Vì nhiều người có thu nhập được ghi nhận ở mức cao trong một năm nào đó là nhờ có tiền trên trời rơi xuống, thu nhập trung bình trong dài hạn của họ thấp hơn thu nhập được ghi nhận trong năm khảo sát. Vậy nếu họ tiết kiệm phần thu nhập trời cho đó, mức tiết kiệm trên thu nhập được ghi nhận sẽ lớn hơn mức tiết kiệm so với thu nhập trung bình dài hạn. Điều đối nghịch cũng đúng trong trường hợp những người có thu nhập thấp bất thường được ghi nhận ở một năm nào đó, những người chịu tai họa từ trên trời rơi xuống trong năm.
Image of page 94
Những người tiên phong aa 99 Tuy lập luận trên khá rõ ràng, nhưng dữ liệu thực tế hoàn toàn trái với giả thuyết cơ bản. Ví dụ, nhiều nghiên cứu sâu cho thấy tỉ lệ tiết kiệm từ thu nhập thường xuyên vẫn tăng nhanh. Những người ủng hộ thuyết của Friedman phản biện rằng người giàu hẳn muốn dành tiền cho con cháu. Nhưng chẳng lẽ người nghèo lại không muốn làm điều đó? Một điều
Image of page 95
Image of page 96

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 292 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors