Memóriakártya megtelt vagy egyszeri motoros

Info icon This preview shows pages 6–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
memóriakártya megtelt, vagy egyszeri motoros automatikus élességállítás van érvényben és a fényképezőgép nem tud élességet állítani (felhívjuk a figyelmét, hogy a fényképezőgép minden felvétel előtt újra állítja az élességet). A felvételkészítés a következő időközzel folytatódik. D Nincs elég memória Ha a memóriakártya megtelt, az időzített felvételkészítés továbbra is aktív marad, de a gép nem készít több képet. A felvételkészítés folytatható ( 0 220), ha töröl néhány képet, vagy kikapcsolja a fényképezőgépet és behelyez egy másik memóriakártyát. A Időzített fényképezés Olyan időközt válasszon, mely hosszabb a kiválasztott számú felvétel elkészítéséhez szükséges időnél. Ha az időköz túl rövid, a 2. lépésben kiválasztott számnál (az időközök száma megszorozva az egy időköz alatt készítendő felvételek számával) kevesebb felvétel készülhet el. Időzített fényképezés nem alkalmazható hosszú időtartamú expozícióval (hosszú expozíció vagy időzített felvételkészítés, 0 123), élő nézetben való fényképezéssel vagy videofelvétel időzített fényképezésével ( 0 35, 223), és nem használható videó élő nézetben ( 0 49), illetve ha Videók rögzítése beállítást választott g4 Egyéni beállításnak ( Kioldógomb kiosztása , 0 364). Vegye figyelembe, hogy a záridő, a fényképezési sebesség és a képek rögzítéséhez szükséges idő az egyes időközökben eltérő lehet, ezért az egyik időköz vége és a következő időköz kezdete között eltelő idő eltérő lehet. Ha a fényképezés nem végezhető el az aktuális beállításokkal (például kézi expozíciós módban A vagy & záridő van éppen kiválasztva, vagy az indítási idő egy percnél rövidebb), figyelmeztetés jelenik meg a monitoron. Az időzített felvételkészítés szünetel, ha E (önkioldó) módot választott, vagy a fényképezőgépet ki-, majd bekapcsolta (ha a fényképezőgép ki van kapcsolva, az időzített felvételkészítés befejezése nélkül cserélhet akkumulátort és memóriakártyát). A felvételkészítés szüneteltetése nincs hatással az időzített fényképezés beállításaira.
Image of page 6

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
222 A Sorozatkészítés Az időzített fényképezés elindítása előtt adja meg a sorozatkészítés beállításait. Ha az expozíciósorozat, a vakus sorozatkészítés vagy az ADL expozíciósorozat be van kapcsolva, miközben időzített fényképezés mód van érvényben, a fényképezőgép minden egyes időközben a sorozatkészítési programban megadott számú felvételt készíti el az időzítő menüjében megadott felvételszámtól függetlenül. Ha a fehéregyensúly-sorozat be van kapcsolva időzített felvételkészítés közben, akkor a fényképezőgép minden egyes időközben egyetlen felvételt készít, amelyből az utófeldolgozás során létrehozza a sorozatkészítési programban megadott számú másolatot.
Image of page 7
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern