27 sql örneği sql örneği ingilizce diline çok

This preview shows page 27 - 33 out of 41 pages.

27
Image of page 27

Subscribe to view the full document.

SQL Örneği SQL Örneği İngilizce diline çok benzeyen SQL sorgu dilinde oluşturulmuş bir sorgu aşağıda yer almaktadır. SELECT ADI, SOYADI, ADRESİ FROM PERSONEL WHERE BÖLÜMNO = 17 AND GÖREVİ = 'Sekreter’; Yukarıdaki sorgu ile “17 numaralı bölümde çalışan sekreterlerin ad, soyad ve adreslerinin” bulunmak istendiği kolayca anlaşılmaktadır. 28
Image of page 28
Sorgu İşleyicisi Sorgu İşleyicisi VTYS'nin, sorguların işlenmesi ile ilgili görevleri gerçekleştiren bileşenine Sorgu İşleyici (Query Processor) adı verilir. Sorgu işleyicinin görevleri: Sorgunun sözdizimsel ve anlamsal özümlemesini yapmak. Kullanıcının verilen işlemi yapmaya yetkili olup olmadığını denetlemek. Sorguyu işletmek için kullanılabilecek algoritmaları (işletim senaryolarını) belirlemek ve “Query Optimizer” alt bileşeni yardımıyla en iyisini seçmek. Sorgunun işletimini gerçekleştirdikten sonra yanıtını oluşturup kullanıcıya iletmek. 29
Image of page 29

Subscribe to view the full document.

VTYS’nin Temel Bileşenleri VTYS’nin Temel Bileşenleri (3) (3) Veri Tabanı Yöneticisi Tablo yaratma Form yaratma Sorgu yaratma Rapor yaratma Kayıt ekleme Kayıt silme Kayıt güncelleme Veri Tabanı Uygulama Programı VT Sorgusu VT Tanımları Derlenmiş Uygulama Programı Derlenmiş VT Tanımları Kullanıcı verileri Metadata Dizinler Uygulama Metadatası Veri Tabanını Oluşturma Veri Tabanını Kullanma Veri Tanımlama Dili (DDL) Derleyicisi Sorgu İşleyicisi (SQL) Genişletilmiş Programlama Dili (DML + taşıyıcı dil) Derleyicisi 30
Image of page 30
Veri İşleme Dili (DML) Veri İşleme Dili (DML) Veri tabanı üzerinde, veriyi değiştirme, silme ve güncelleme işlemler de gerçekleştirilir. Bu işlemler için Veri İşleme Dili (DML: Data Manipulation Language) olarak adlandırılan bir dil kullanılır. Şema nesneleri içinde verileri yönetmek için kullanılır. Veri düzenleme komutları(DML) SELECT – Veritabanından kayıt okur. INSERT – Tabloya kayıt ekler. UPDATE – Tablodaki kayıdı günceller. DELETE – Tablodan kayırları siler ancak kapladığı alan kalır. MERGE – UPSERT işlemi (ekleme veya güncelleme) CALL – PL/SQL veya Java alt programı çalıştırır. 31
Image of page 31

Subscribe to view the full document.

Genişletilmiş Programlama Genişletilmiş Programlama Dili Dili Veri tabanı üzerindeki uygulamaları gerçekleştirmek için genişletilmiş bir dil oluşturulur. Bu dilde hem veri tabanı işlemlerini gerçekleştiren DML komutları, hem de diğer işlemleri gerçekleştiren C, Pascal, Cobol gibi genel amaçlı programlama dillerinden bir ya da birkaçı ile yazılmış taşıyıcı dil komutları yer alır. Oluşturulan genişletilmiş dil (DML + taşıyıcı dil) ile hazırlanan uygulama programları, VTYS'nin bileşeni olan genişletilmiş derleyicilerle derlenerek saklanır ve gerektiğinde çalıştırılarak kullanılır.
Image of page 32
Image of page 33
You've reached the end of this preview.
 • Spring '12
 • figen

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern