Digitaal onderwijs instrument studiemeter 10

This preview shows page 38 - 40 out of 59 pages.

Digitaal onderwijs instrument Studiemeter. 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) X minimum aantal 15 □ geen minimum x maximum aantal 20 □ geen maximum 11. Locatie □ op locatie □ bij trainende instelling x beide opties mogelijk 12. Toetsing Beroepsgericht assessment: Een groepsopdracht voor spreken, luisteren en lezen. Individuele beoordeling ahv een beroepsgericht rollenspel. Een digitale toets voor schrijven (inclusief taalvaardigheid). 13. Effectmeting nee In te zien/op te vragen bij: [URL/email adres] 14. Certificaat ja 15. Kosten Richtprijs inclusie f studiemateriaal bij uitvoering op het Da Vinci College (20 deelnemers). Start afhankelijk van het instapniveau: 5 maanden € 799 , - 11 maanden 1.199, - 14 maanden 1.799, -
Image of page 38

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 37 Deltion College 1. Titel Remediërend maatwerktraject Taal voor Pedagogisch medewerk(st)ers 2. Aanbieder Deltion College te Zwolle 3. Ontwikkelaar Deltion College te Zwolle 4. Bestaansduur Sinds 2012 5. Beroepsgroep □ alle beroepsgroepen □ beroepen binnen zorg & welzijn x kinderopvangsector/VVE □ overig: ........................................ 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. Lezen 3F 4. Schrijven 2F 2. Luisteren 3F 5. Taalverzorging 2F 3. Spreekvaardigheid 3F 6. 7. Opbouw Naar aanleiding van de intake en taaltoets (TOA € 225, - per persoon) worden de leervragen per individu per taaldomein vastgesteld. Op grond van deze leervragen wordt een maatwerktraining samengesteld. De deelnemers krijgen klassikale instructie met betrekking tot het verwerven van lees- en schrijfstrategieën waarbij uitgegaan is van de volgende didactische uitgangspunten. Mensen leren door middel van instructie, vanuit voordoen en zelf oefenen. Echt leren vindt plaats als deelnemer een taak moet uitvoeren op een niveau dat iets boven zijn eigen beheersingsniveau ligt (in de zone van naaste ontwikkeling). Een adequate, effectieve lees- en schrijfdidactiek komt tegemoet aan deze uitg angspunten en voorziet zowel in directe instructie als in ‘modeling’ en gelegenheid tot toepassing van het geleerde. Verder moet binnen het begrijpend leesonderwijs ruimte zijn voor verschillen in ontwikkelingstempo en ervaring. 8. Intensiteit Afhankelijk van de leervragen van cursist. Minimaal 2 lesuren per week gedurende 10 weken (semester) per taaldomein per niveau , eventueel te verlengen met semesters van elk 10 weken. Naast het wekelijks docentcontact, krijgt men een digitaal abonnement voor E-learning. Wij adviseren de cursist gemiddeld 5 uren per week in te zetten voor E-learning. De docent is middels e- mail bereikbaar en middels de wekelijkse lesuren. 9. Studiemateriaal E-learning abonnement en eigen samengesteld lesmateriaal 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) x minimum aantal 12 cursisten in een groep x maximum aantal 16 cursisten in een groep 11. Locatie □ op locatie □ bij trainende instelling x beide opties mogelijk 12. Toetsing Middels CITO of Deviant, prijs per taaldomein per examen per cursist varieert afhankelijk van de tijdsduur: Lezen € 90, - Luisteren € 90, - Ge
Image of page 39
Image of page 40
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes