Identificere kortlægge beskrive og vurdere virksomhe

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 172 - 175 out of 224 pages.

Identificere, kortlægge, beskrive og vurdere virksomhe- dens arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsmiljøorganisationer (AMO) Gennemføre årlige arbejdsmiljødrøftelser. Arbejdsmiljøorganisationen skal kontrollere, at virksom- heden overholder sikkerhedsforskrifterne m.v. Udarbejde kompetenceudviklingsplaner for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Egenkontrol og tilsyn Kontrollere at forskrifter, foranstaltninger og planer overholdes. Foretage målinger af sundhedsskadelige påvirkninger. Oplysningspligt Udarbejde brugsanvisninger for stoffer og materialer. Angive særlige risici forbundet med konkrete projekter. Kilde: Egen oversigt på baggrund af Erhvervsstyrelsen (2014). Administrative omkostninger i forbindelse med tilsyn Den tid og de ressourcer, som virksomhederne bruger ved Arbejdstilsynets kontrolbesøg, indgår ikke i AM- VAB’s opgørelse. Omkring hver femte arbejdsplads med mere end én ansat får hvert år besøg af Arbejdstilsynet.
Image of page 172
173 Virksomheder bru- ger i snit 11 timer på tilsyn … De arbejdspladser, der har haft tilsynsbesøg i løbet af det seneste år, har i gennemsnit brugt 11 timer pr. kontrolbe- søg på forberedelse og gennemførsel af besøget. Knap tre ud af ti virksomheder har brugt mere end 20 timer på kontrolbesøget, jf. figur 4.19. Figur 4.19 ANM.: Undersøgelsen omfatter 1.405 virksomheder med mere end fem ansat- te. De dækker 12 pct. af beskæftigelsen. Virksomhederne er vægtet med antallet af ansatte på virksomheden. Både offentlige og private virksomheder indgår. Her er det virksomheder, der har haft kontrol af Arbejdstilsynet inden for det seneste år, der angiver tidsanvendelsen. Se i øvrigt kapitel 3 (boks 3.4). KILDE: Rambøll (2014) for DA. … og i snit yderli- gere 11 timer på håndtering af reak- tioner De arbejdspladser, der fik en reaktion ved kontrolbesø- get, har i gennemsnit brugt yderligere 11 timer, når de efterfølgende har håndteret Arbejdstilsynets reaktioner, jf. figur 4.20. Det tager tid at forberede Arbejdstilsynets kontrol 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0-4 timer 5-9 timer 10-14 timer 15-19 timer 20 eller flere timer Tidsforbrug ved forberedelse og gennemførelse af kontrolbesøg, pct., 2014
Image of page 173
174 Figur 4.20 ANM.: Undersøgelsen omfatter 1.405 virksomheder med mere end fem ansat- te. De dækker 12 pct. af beskæftigelsen. Virksomhederne er vægtet med antallet af ansatte på virksomheden. Både offentlige og private virksomheder indgår. Her er det virksomheder, der har haft kontrol af Arbejdstilsynet inden for det seneste år og har fået en reaktion, der angiver tidsanvendelsen. Se i øvrigt kapitel 3 (boks 3.4). KILDE: Rambøll (2014) for DA. Virksomhedernes tidsforbrug ved kontrolbesøg og efter- følgende håndtering af eventuelle reaktioner svarer til administrative omkostninger på 180 mio. kr. årligt, jf. figur 4.21. Figur 4.21 ANM.: Der er anvendt en timepris til administration på 360 kr. Se kapitel 3 (boks 3.4) for mere om Rambøll (2014). KILDE: Egne beregningerne på baggrund af Rambøll (2014) og Beskæftigel- sesministeriet (2007).
Image of page 174
Image of page 175

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors