dijagramu kod podeutektoidnih čelika dolazi do pada t ih linija prema manjim

Dijagramu kod podeutektoidnih čelika dolazi do pada

This preview shows page 50 - 53 out of 225 pages.

dijagramu, kod podeutektoidnih čelika , dolazi do pada t ih linija prema manjim brzinama hlađenja (kosi položaj M s linije na slici 1.48 ). Razlog te pojave prethodno je izlučivanje primarne faze (ferita), či me se preostali austenit obogaćuje ugljikom što, prema Uptonov u dijagramu, utječe na snižavanje temperature početka M s i završetka M f martenzitne pretvorbe. 1.4.4.1 Utjecaj sadržaja ugljika na oblik anizotermičkih TTT– dijagrama Za razliku od izotermičkih TTT -dijagrama kod kontinuiranih dolazi do izrazitog odvajanja bajnitnog od perlitnog područja, osim kod čelika s većim sadržajem kroma i kod alatnih čelika. Ovo odvajanje se ne primjećuje u samom rezultatu toplinske obrade. Slika 1.49 prikazuje načelni izgled anizotermičkih (kontinuiranih) TTT -dijagrama za podeutektoidni, eutektoidni i nadeutektoidni čelik.
Image of page 50
51 Slika 1.49. TTT- dijagrami za anizotermičko (kontinuirano) hlađenje za podeutektoidni, eutektoidni i nadeutektoidni čelik U dijelu Fe-Fe 3 C dijagrama (sasvim lijevo na slici 1.49 ) za čelike do koncentracije 2,03 % C ucrtan je i Uptonov dijagram (početak M s i završetak M f martenzitne pretvorbe pri brzom hlađenju) radi boljeg razumijevanja i lakše konstrukcije TTT -dijagrama. U svakom dijagramu ucrtane su po dvije krivulje hlađenja. Prva za hlađenje kritičnom brzinom i druga za sporo hlađenje kojim se dobiju stabilne strukt ure (ferit, perlit, sekundarni cementit). U dijagramu uočavamo: povećanje sadržaja ugljika stabilizira austenit (pomiče "nos" dijagrama udesno); temperature početka i završetka martenzitne pretvorbe spuštaju se s povećanjem sadržaja ugljika (kod podeutektoidnih čelika); za podeutektoidne čelike niske koncentracije ugljika (<0,4 % C) dobijemo kubni martenzit M K , dok kod većih koncentracija ugljika tetragonalni martenzit M T ; nadkritično kaljeni nadeutektoidni čelici austenitiziraju se između A 1 i A cm tempera ture (heterogeno područje +Fe 3 ).
Image of page 51
52 1.4.5 USPOREDBA IZOTERMIČKOG I ANIZOTERMIČKOG DIJAGRAMA Usporede li se izotermičk i i anizotermički TTT - dijagrami, oni načelno imaju isti izgled, ali se ipak linije tih dvaju dijagrama jednog te istog čelika ne poklapaju. Ko d kontinuiranog dijagrama krivulje i linije pomiču se udesno i prema dolje, jer hlađenje nije moglo biti naglo na temperaturu kupke, već je teklo sporije nekom kontinuiranom brzinom v x ( slika 1.50 ). Do početka izotermičke pretvorbe u točki 3 dolazi čekanjem u trajanju 2 3 (vrijeme od 1 2 0), tj. trenut ačno je izjednačenje temperature uzorka s kupkom. Kontinuiranim hlađenjem brzinom v x , do početka kontinuirane pretvorbe dolazi tek u točki 3 jer se uzorak, ovim načinom hlađenja , dulje zadržava na višim temperaturama , pa do početka pretvorbe proteče duže vrijeme , tj.
Image of page 52
Image of page 53

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes