Halimbawa ang galing mong sumayaw natatapakan mo nga

This preview shows page 87 - 100 out of 115 pages.

Halimbawa: Ang galing mong sumayaw, natatapakan mo nga lang ang aking mga paa. Ang kaibigan ko ay kasing bait ni Judas. Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napakagulo naman ng bahay.
10. Paglulumnay(eupimism) Ang paggamit ng mg salitang nagpapagaan sa tindi ng kahulugan ng orihinal na salita. Halimbawa: Nanay, huwag po kayong mabibigla, sumakabilang-buahy na raw po si lolo. Magkakaroon rin lamang siya ng ibang babae(kabit) ay bakit sa isa pang mababa ang lipad
Paghinuha sa Kalalabasan ng mga Pangyayari Ang kasanayan sa pag-unawa upang makapagbigay ng hinuha at hula ay mahalaga sa pagbasa ng isang teksto. Kapag nauunawaan ang nilalaman ng teksto ay lubos mauunawaan ang mga detalye, at madaling makapagbibigay ng sariling hinuha at hula ang mambabasa tungkol sa tekstong binasa batay sa kung paano ito nauunawaan .
Ano ang Paghihinuha? Ang hinuha ay nangangahulugan ng konklusyon o paghuhusga. Kapag nagpapaliwanag o nagbibigay-kahulugan sa tulong ng mga pahiwatig at ng sariling kaalaman, ikaw ay gumagawa ng paghihinuha o pagpapalagay. Sa madaling salita, ito ay ang pagbuo ng isang matalinong hula o inferencing.
Kalupi NI BENJAMIN PASCUAL
Pangunahing tauhan Aling Marta – isang ina na sabik sa pagtatapos ng kanyang anak na dalaga sa hayskul. Andres Reyes - batang gusgusin na napagkamalang nagnakaw ng kalupi ni Aling Marta.
Iba pang tauhan Asawa – kabiyak ni Aling Marta . Pulis – ang nag imbestiga sa bata. Aling Godyang – tindera na inutangan ni Aling Marta. Dalagang anak ni Aling Marta – magtatapos ng hayskul.
Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barung-barong upang mamalengke. Siya ay masayang masaya dahil makapagtatapos na ng hayskul ang kaniyang anak na dalaga .
Nang dumating siya sa panggitnang pasilyo at umakmang hahakbang na papasok ay siyang paglabas na humahangos ng isang batang lalaki, na sa kanilang pagbabangga ay muntik, na niyang ikabuwal. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib.
Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestida upang magbayad. Wala ang kanyang kalupi!
Maya maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. Sa labas, sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Maliksi siyang lumapit at binatak ang kanyang leeg .
May luha nang nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang leeg. Buhat sa likuran ng mga manonood ay lumapit ang isang pulis. "Iho ano ang pangalan mo?" ang tanong niya sa bata. "Andres Reyes po." "Saan ka nakatira?" ang muling tanong ng pulis. Sa bahay ng Tiyang Ines ko sa Blumentritt, kapatid ng nanay ko rito sa Tundo. Inuutusan lang ho niya "kong bumili ng ulam, para mamayang tanghali."
Naalala ni Aling Marta ang kanyang dalagang magtatapos, ang kanyang asawa na kaipala ay naiinip na sa pag hihintay. "Tinamaan ka ng lintik na bata ka!" Sabi niyang pinanginginigan ng laman. Ang bisig

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture