negatively affected individual investors attitude which in turn affected their

Negatively affected individual investors attitude

This preview shows page 3 - 5 out of 9 pages.

negatively affected individual investor’s attitude which in turn affected their behavioral intention. What is more, the results also reveal that attitudes, subjective norm and perceived behavior control have positively relationships with individual investor’s behavioral intention. 2
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

2.1 S t tin và l c quan thái quá (Overconfidence & ự ự Excessive Optimism) K t qu th ng kê đã ch ra r ng ế khi các nhà đầu tư quá lạc quan về kiến thức và năng lực của họ khi xem xét đầu tư vào một cổ phiếu nhất định, họ sẽ có thái độ rõ ràng và tích cực đối với cổ phiếu đó, điều này thường dẫn đến ý định đầu tư hoặc hành vi đầu tư thực tế. Nhà đầu tư càng tự tin bao nhiêu, anh ta sẽ càng tin tưởng vào những thông tin mật hơn là những thông tin công khai khi đưa ra quyết định đầu tư. Mức độ quá tự tin của nhà đầu tư là kết quả của tổng hợp các yếu tố tác động như giới tính, tuổi tác, vị thế kinh tế và kinh nghiệm đầu tư,… Trên thực tế, nhà đầu tư trẻ sẽ ưa thích rủi ro hơn và ngược lại. Những nhà đầu tư có tuổi họ sẽ có trạng thái tâm lý và cảm xúc ổn định. Có lẽ họ nghĩ rằng bản thân đã có nhiều kinh nghiệm từ thất bại trước đây khi họ đầu tư dựa trên cảm xúc là chính. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiền cho thấy nền giáo dục của các nhà đầu tư Việt Nam có mối tương quan tích cực với mức độ tự tin của họ với mức độ tự tin khoảng 95%. Cụ thể các nhà đầu tư lớn tuổi hơn thì lạc quan hơn tự tin hơn những người trẻ. 2 Theo kết quả của luận văn mà em đã tìm hiểu, có mối quan hệ ngược chiều giữa mức độ tự tin và chứng khoán có lợi nhuận với dộ trễ 1 tháng mà mối quan hệ thuận chiều giữa độ tự tin và khối lượng giao dịch . Kết quả này nói lên một điều rằng nhà đầu tư càng tự tin thì giao dịch với khối lượng càng lớn, nhưng lợi nhuận đôi khi lại không nhiều như mong đợi. Barber và Odean cũng đã phát hiện ra rằng các nhà đầu tư thường kiếm được lợi nhuận cao có nhiều khả năng chuyển từ giao dịch điện thoại sang giao dịch online. Họ cho rằng lý do của việc chuyển đổi này là kết quả của việc quá tự tin. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã thay đổi để hoạt động hệ thống giao dịch online kể 2 Nguyen Duc Hien, Trinh Quang Hung, Bui Huong Giang (2013). The Impact of The Anchoring and Adjustment Bias on Analysts’ Forecast in Vietnam Stock Market. Journal of Economics and Development , Vol. 15, No.
Image of page 4
Image of page 5
 • Fall '19
 • MAI PHUONG

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes