Totalkostnaden f\u00f6r detta ges av TC FC p1x1 p2x2 FC fast kostnad Xi m\u00e4ngden av

Totalkostnaden för detta ges av tc fc p1x1 p2x2 fc

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Totalkostnaden för detta ges av TC= FC + p1x1+ p2x2….FC= fast kostnad, Xi = mängden av faktor i, pi= i prisFasta och rörliga kostnader- Fast kostnad ( FC) oKostnaden för den fasta produktionsfaktorn beror ej på hur mycket som producerasVariabel (rörlig ) kostnad (VC)oKostnaden för den rörliga produktionsfaktorn beror på producerad kvantitetTotalkostnaden är summan TC= FC+ VCTotalkosnadskurvan blir brantare pga avtagande marginalprodukt hos den variabla produktionsfaktorn Kostnadskurvor anger lägsta kostnad för att producera en viss kvantitetEgentligen väldigt likt nyttomaximerings problemen. Max produktion för viss kostnad eller min kostnad för given produktion. MarginalkostnadMC= deltaTC/deltaQKostnden för att producera ytterligare en enhetPrecis som marginalprodukten är lutningen på produktonsfunktionen så är marginalkostnaden lutningen på totalkostnadskurvan. Varför lutar marginalkostnadskruvan uppåt? Arbetskraftens marginalprodukt faller: om det krävs alltmer arbete för att producera en enhetstiger MC
Background image
Sä långe vissa produktionsfaktorer är fixta avtar typiskt MP på den andra- om MC stigerGenomsnittskostnader: Total genomsnittskostnad ATC = TC/Q = (Totalkostnad) / (Producerad kvantitet) Genomsnittlig fast kostnad AFC = FC/Q = (Fast kostnad) / (Producerad kvantitet)
Background image
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '19
 • AFC, kort sikt, avtagande marginalprodukt, producerad kvantitet

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes