Bütün bunların anlamı sıradan bir kullanıcı

Info icon This preview shows pages 5–7. Sign up to view the full content.

problemleri sona ermiş olacaktır. Bütün bunların anlamı, sıradan bir kullanıcı için, internette, görmediği olanaklar ve içerikler ile karşılaşacağı, interneti iş için kullananların ise farklı platformlarla konuşabileceğidir. Microsoft artık bütün ürünlerdeki veri yapısını XML üzerine oturtmuştur. Dolayısı ile uygulamaların hem kendi içinde hem de diğerleri ile olan ilişkisi, uyumluluk açısından, sorunsuz bir yapıyı içeriyor.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Bu katmandaki ADO.NET kavramı ise veri tabanı bağlantısı ve veri yönetimi ile ilgili çok yeni anlayışlar sunuyor. ADO’ nun yeni bir versiyonu demek çok doğru bir ifade olmaz. ADO.NET o kadar fazla yenilikle geliyor ki. .Net ile uygulama geliştiricileri, veri yönetimi konusunda, hiçbir geliştirme ortamının sunamadığı esnek bir yapıya kavuşuyor. ASP.NET’in TANIMI ASP.NET, dilediğimiz programlama dilini kullanarak, olay yönlendirmeli web uygulamaları geliştirmemizi sağlayan .NET platformunun web uygulamaları geliştirme teknolojisidir. ASP.NET .NET’ in XML veri yapısını kullanan, MSIL ile platform bağımsız kendi başına çalışan; geliştirebilir, ölçeklenebilir, taşınabilir ve dağıtabilir web uygulamaları geliştirmemizi sağlayan teknolojidir. ASP.NET’in GETİRDİKLERİ ASP.NET bu yapısı ve tanımıyla daha önceki, ASP gibi sunucu taraflı teknolojilerden, çok daha farklı bir yaklaşım, metodoloji ve programlama tekniği sunuyor. Öncelikle ASP.NET web geliştirmeye bakışı ve mantığı açısından, yeni yaklaşımlar getiriyor. Klasik ASP, Windows işletim sistemi ve IIS üzerine kurulan ayrı bir yapıyı oluşturur. Bu durum dolaylı-kısıtlı bir geliştirme imkanı ve daha az fonksiyonelliği beraberinde getirir. Bir ASP uygulamasında programcı bir çok Windows program birimlerinden faydalanabilir, kendi programlarını oluşturabilir; ancak bu dolambaçlı ve farklı geliştirme ortamlarını gerektiren bir durumdu. ASP.NET ise, .NET Framework’ ünün altında, işletim sisteminin bütünleşik bir parçasıdır. Dolayısı ile ASP.NET ile uygulama geliştirenler, Windows bileşenlerini, sayfasının (uygulamasının) doğal bir parçasıymış gibi kullanabilir. Bunun yanında,oluşturmak istedikleri program birimlerini, herhangi bir programlama dili ile ASP.NET ortamında doğrudan geliştirebilir, projelerinde doğrudan kullanabilirler. ASP’ de sunucu, istemcinin kodunu işler ve sonuçlarını istemciye gönderir ve işi biterdi. ASP.NET getirdiği yeni teknikler ve istemci taraflı script ajanları ile, geliştiricilerin, bu konudaki zorlukları kolay olarak aşmalarını sağlamış, sadece geliştirilen programın kendisine ve mantığına odaklanmasını sağlamıştır. ASP.NET’ in getirdi diğer bir yenilikse, web uygulamasını geliştirmede, sayfalarda, scirpt değil doğrudan program kodu yazmamıza imkan tanımasıdır.
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon
 • css

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern