Walang mga bus ang paaralan para sa estudyanteng Pinoy maliban para sa mga

Walang mga bus ang paaralan para sa estudyanteng

This preview shows page 5 - 7 out of 8 pages.

ilang mga minuto bago klase magsisimula. Walang mga bus ang paaralan para sa estudyanteng Pinoy, maliban para sa mga taong nakatala sa mga pribadong paaralan na kung saan ay kakaiba talaga dahil sa ibang mga bansa ito ay sa pampublikong paaralan na may mga bus na ito, ngunit ang pangkalahatang larawan ay kung hindi ka magkaroon ng isang kotse o anumang iba pang paraan ng pribadong sasakyan, kayo ay sa awa ng mga rush umaga trapiko. Sa isang desperado kunin, muling ibalik ang maruming uniporme mula sa basket, gawin ang ilang mabilis na mga pag-aayos kosmetiko, at manalangin sa lahat ng mga banal at kahit na ang iyong mga ninuno na walang ni isa sa paaralan lalo na ang iyong mga kaibigan at mga espesyal na mga tao na bumagay ang uniporme mo na suot mula pa kahapon o mula sa Lunes. Sinumang estudyante na huli pagpasok sa klase, ay kailangang umalis agad ng paaralan pagkatapos ng klase. Ang ganyang aksiyon ay nagpapahiwatig na sikapin mo ng di mahuli sa susunod na mga araw. Ang sinumang estudyante na mahuli sa klase ay hihingi ng permiso sa guro. Ito ang custom ng mga Japanese. Hindi ka pwedeng papasok ng klase at magbigay ng partisipasyon sa diskusyon ng walang pahintulot o permiso na magmula sa guro. Ang mga maag-aaral na gusting lumabas ng klase ay kailangan din na hihingi o magpaalam sa guro. Sinumang mag-aaral na lalabas na walang pahintulot ng guro ay hindi pwedeng pumasok ng paaralan at klase pkapag hindi pa napatawad ng guro kasi yon ay tinatawag nilang labag sa magandang asal. Isa pang I ig sabihin ay ayaw mo ang pagtuturo ng guro o kaya ay hindi siya magaling magturo. Ang mga estudyante at guro ay dapat nasa tamang oras para sa klase. Ang pagiging huli sa klase na walang dahilan ay isang demonstrasyon na ang guro o estudyate ay hindi interesado sa pagpasok. Ang guro ay dapat magturo ng kaaya aya na masiyahan ang mag aaral at ang mag aaral naman ay dapat matuto na bukal sa loob at hindi napipilitan lamang. Ayon sa isang kasabihan, kung ang pinagkukunan ay di malinis, ang tubig ay kailanman din na maging malinis. Ang pagiging maaga sa klase o sa kung anumang transaksyon, ay ang tamang “timing”. Kung walang tamang “timing” sa panahon ng pangangailangan o krisis ay maaring magdulot ng masama tulad ng pagkamatay. Ang pagiging nasa tamang oras lalo na sa depensa sa sarili ay kailangan. Isa itong training ng koordinasyon ng katawan at utak. Dapat nating intindihin na ang
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

pagiging maaga sa mga appointments, sa klase ay isang training sa utak, at dahil ito sa disiplina, na siyang maging sandata mo upang maprotektahan ang iyong sarili sa anumang masamang pangyayari. Maraming kadahilanan kung bakit merong mga estudyante ang nahuhuli sa klase. Unang- una na dito ang late kung gumising sa umaga o tanghali na siya kung gumising marahil sa kadahilanang late na siya matulog sa gabi, maaaring nagreview o nanood ng telebisyon at kung ano pang dahilan. Pangalawa, ay mabagal siyang kumilos gaya ng paghahanda sa pagpasok.
Image of page 6
Image of page 7
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes