Magaaral penitente lagdaan mo ito penitente ano iyan

This preview shows page 19 - 23 out of 48 pages.

MagaaralPenitente! Lagdaan mo itoPenitenteAno iyan?
MagaaralHuwag mo na itanong. Lumagda ka na!PenitenteIpagpaumanhin mo ako sapagkat di ako lumalagda ng hindi ko pa nababasaMagaaralNapakahaba!Hindi mo ba nakikita> Si Macaraig at ang iba ay humihiling namakapagpatayo ng isang academia se castellano, bagay na isa sa mga kalokonanPenitenteMamaya na nagsisimula na ang klase ko!(exit)-close curtains-Scene 10-open curtains-(Settings: sa bahay ni Macaraig. Ang mga kabataang magaaral ay naglalaro, nagaaral at nagkukuwentuhan. Maingay ang mga kabataan ngunit sa pagdating ninaIsagani at Sandoval ay tumahimik ang lahat. Sila’y binati ng mga estudyante)Isaganiano kaya ang nangyari?Sandovalano kaya ang ipinasya ng Kapitan HeneralIsaganiIpinagkait kaya ang pahintulot? Nagtagumpay ba si Padre Irene? Padre SibylaPecsonNgunit ano ang batayan? Sabihin ninyo sa akin, saan mananangan upang tanggihanang kahilingan nating makabayan sa ikabubuti at kailanganSandovalNanganganib ang tinubuang lupa!IsaganiAno ang kinalaman ng wika sa tinubuang lupa?
SandovalAng Santa Iglesya ay may mga espesyalistang doktor. Ano ang malay ko! Maaaringnangatatakot sila matutuhan natin ang mga batas at ating masunod. Ano namanang magiging katayuan ng Pilipinas sa araw na tayo’y magkaunawaan?Song 7: ANG PAGTATANTOIsinulat ni: Anne Laura FabroaNilapatan ng tono: Charlize VictorinoSandovalMga indyong inalipinSimula ng tayo'y sakupinMga taong di alam kung anong gagawinBastat sunud sunuran nalang sa mga sakimKung ganito ang ating nakikitaSa twing didilat ang mga mataAng kawalan ng hustisyaAy higit na nadaramaHindi pa ba ninyo tanto na ang mga kastila ay nadidipustaSa pagkawala ng kanilang mga alipin na kinukutsa kutsaBuksan ang mga mata sa bukang liway way na pasikat naAt tayo'y magsimulang maglakad sa liwanag na ating nakikitaTayo'y tila mga aso na sunod ng sunod.Sa tuwing tayo'y pinapalo tayo'y umiiyak imbes na nanlalabanDahil ang ating katakutan ay mas naninindiganSubali't kung papalakas na ang pagpalo sa atin, ito'y atin lang bangiiyakanAt magbubulagbulagan sa kanilang kapangyarihanAng aso ay hindi ginawa upang umiyak,Ito'y ginawa upang magbantay.Kung ito ay kakahol sila'y matatakot,Kung ito'y kakahol sila'y tatakbo.Tayo ang aso sa ating lipunan, bantayan ang inang bayan.Ang mga kalapastanganan ng kastila ay kahulangamitin ang ating kapangyarihan
Huwag silang hayaang maghari harian(bigla namang pumasok si Pelaez upang makisabat)Juanitohuwag niyo akong isama dyan!SandovalMagbibigay ng patunayJuanitoMga patunay. Senyores, mga patunay. Ang iba pa’y mga gawaing ayokong tawagingfilibustero!PecsonBinanggit na naman ang filibustero, di ba pwedeng magtalo na di binabanggitiyon?Juanito PelaezHuwag kayong mag alala mga ginoo. Ako’y malapit sa mga paring iyan. Dapatmabatid , mga ginoo, na ako’y isa sa mga nagpanukala.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 48 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Montemar
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture