ACCOUNTING_AND_ANALYTICAL_SUPPORT_OF_REO.doc

Своєю юридичною складністю

This preview shows page 2 - 3 out of 8 pages.

своєю юридичною складністю, адже може передбачати зміну організаційно- правової форми, структури чи складу учасників, і навіть ліквідацію підприємства. З іншого боку, бухгалтерські документи (передавальний акт,
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

баланс) є невід’ємним елементом економіко-правового забезпечення процесу реорганізації. Таким чином, об’єктивність бухгалтерського обліку реорганізації підприємства має подвійну актуальність – забезпечення мети обліку щодо інформування зовнішніх та внутрішніх користувачів про фінансово-майновий стан і результати діяльності підприємства та інформаційне забезпечення здійснення реорганізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасних наукових працях тема реорганізації підприємств чи бізнесу здебільшого розкрита через ідентифікацію і дослідження проблем бухгалтерсько-правового супроводу її організації та проведення. Значну увагу українські науковці приділили питанням інвентаризації та формування передавального акту і балансу [2, 8], обліку корпоративних прав, зміни учасників і викупу часток міноритарних власників [3, 7], оцінки активів і зобов’язань в процесі реорганізації [1, 4, 8]. Тобто, науковці переважно розглядають технічно-методичні проблеми бухгалтерського обліку реорганізації підприємств чи бізнесу. Натомість, практично недослідженими у вітчизняній бухгалтерській науці залишаються проблеми, які можуть бути вирішені лише на методологічному рівні, зокрема: оцінки і репрезентації в обліку економічних потенціалів суб’єктів та об’єктів реорганізації, а також синергетичного ефекту, який може бути досягнутий в результаті реорганізації;
Image of page 3
You've reached the end of this preview.
 • Spring '11
 • asl

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern