ncrkislerine kul olay\u0131m Gurur \u015farab\u0131ndan \u00f6yle sarho\u015f ki kimseye iltifat etmiyor

Ncrkislerine kul olayım gurur şarabından öyle

This preview shows page 4 - 5 out of 5 pages.

ncrkislerine kul olayım. Gurur şarabından öyle sarhoş ki kimseye iltifat etmiyor. Kimseyi incitme de dilediğini yap. Şeria- tımızda bundan başka günah yok. Ey güzellik ülkesinin padişahı, dizginini kas da at sür; hiç bir yolbaşı yok ki orada senden adalet isteyen birisi olmasın.
Image of page 4
HAFIZ DİVANİ n Her tarafta bir tuzak görmedeyim, onun zülfünün himayesinden başka bir sığmağım yok. Hafız’ın gönül hâzinesini zülfe, bene ver- me. Böyle işler her kara kölenin, her kadir bilmezin harcı değil! Cuz âstân-ı tuem der cihan penahi nist Ser-ı mera becuz ez nâlei vu ahi nist XXV. Sofi, şarabm panltısıyle gizli sırlan bildi. Herkesin içyüzünü bu lâl üe bilebilirsin. Gül mecmuasının kadrini bülbül bilir. Her kitap okuyan, manasım anlamaz ki. Ey akıl defterinden aşk ayetini öğrenme- ye çalışan! Korkarım bu ince meselenin kün- hüne eremeyeceksin. iki âlemi de tecrübeli gönül e arzettim; senin aşkından başka her şeyi fâni bildi. Yemen’den gelen nefesin kadrini bilen kişi nazariyle taşı, toprağı lâl ve akik haline getirir. Artık halktan pervam kalmadı, çünkü muhtcsip de gizli işreti öğrendi, şarabm ta- dını aldı! Sevgili, zevk ve huzura erişmemizi şim- dilik münasip bulmadı; yoksa gönlümüzün di- leğini anlamadı değil.
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors