En central fr\u00e5ga \u00e4r om marknadskanalen ska fokusera p\u00e5 kostnadseffekter eller

En central fråga är om marknadskanalen ska fokusera

This preview shows page 86 - 88 out of 108 pages.

En central fråga är om marknadskanalen ska fokusera på kostnadseffekter eller om varumärkesprofilering ska vara den huvudsakliga profileringen. På dagens marknad pågår nämligen två trender samtidigt: xKostnadseffektivitet xDifferentiera/varumärkesprofilering (en tydlig varumärkesprofilering är corporate identity) Effekten av dessa båda trender är att köpare idag kräver värde för pengarna, och då är det säljande förstegets värdeerbjudande avgörande för om ett köp kommer till stånd eller inte.
Background image
God eller begränsad marknadstäckning:intensiv, selektiv eller exklusiv distribution? xIntensiv distribution: att alla som vill får sälja produkten, t.ex. mjölk xSelektiv distribution: innebär att mer än en, men inte alla, återförsäljare säljer företagets produkter, t.ex. möbler.. xExklusiv distribution: innebär att producenten väljer ut ett begränsat och mindre antal försäljningsställen i ett marknadsområde, och kanske inget försäljningsställe i vissa områden. Detta ger mer kontroll över prissättningen och marknadskommunikationen, samt lojala återförsäljare. Free-riding: innebär att en köpare använder en marknadskanal för att pröva och inhämta information om produkten men köper sedan produkten i en annan kanal, där priset är lägre. Ett sätt att motarbeta free-riding är genom att begränsa sin produkt till en specifik marknadskanal, t.ex. bara butiker eller bara på internet. Hur många återförsäljare? Många återförsäljare innebär god marknadstäckning men kan också skapa problem i form av en påtaglig inommärkeskonkurrens. Lokalisering Framgångsrika återförsäljare har ofta etablerat sina verksamheter i lägen där många köpare passerar, t.ex. H&M. Att förlägga sin verksamhet på ett sådant sätt och på en sådan lokalisation kan det bidra till att företaget profileras genom att en viss kundgrupp som rör sig kring den valda lokaliseringen kan nås. Alltså om man vill nå ett viss kundsegment så är det viktigt att man lokaliserar sig kring dessa kundsegment också. Styrning och integration Maktförhållanden Att ta producenten som utgångspunkt för utformningen av marknadskanaler har traditionellt varit det dominerande synsättet, och teorier kring marknadskanaler tar med få undantag producenten som utgångspunkt, men detta bör ifrågasättas. Det har nu visat att beroende på vem som är utgångspunkten, producenten, mellanhänderna eller återförsäljarna, då det kan ge olika perspektiv. Men oavsett förhållningssättet står det klar att makten har förskjutits nedströmsmot återförsäljarna och konsumenter. Detta innebär att det är fler återförsäljare än tidigare som har en sådan maktposition i marknadskanalen att de kan utöva ledarskap och spela ut producenter mot varandra samt växa och ta marknadsandelar, vilket förstärker maktpositionen ytterligare.
Background image
Image of page 88

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 108 pages?

 • Spring '17
 • Demografisk omvärld, nya kunder, Ekonomisk omvärld, Ekologisk omvärld, social omvärld, högt kundvärde

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture