Bu bağlantı nesnesi bir sonraki satırda komutumuza

Info icon This preview shows pages 4–6. Sign up to view the full content.

Bu bağlantı nesnesi bir sonraki satırda, komutumuza, hangi bağlantı için işlem yapacağını bildirecek. Nitekim bir alt satırda komut isminde yeni bir komut oluşturuyoruz ve bu bağlantı için, komutumuzu: “SELECT * FROM [sicil]”, şeklinde bildiriyoruz. Bir komut ADO.NET’ de üç şekilde çalıştırılabilir. Ancak daha önceden de gördüğümüz gibi en temel olanları iki tanedir. Bunlar örneğimizde de kullandığımız ExecuteReader() ve ExecuteNonQuery’dir. Eğer veritabanına birşeyler göndericeksek olursakta ExecuteNonQuery() kullanılır. Bu çalıştırmada UPDATE, DELETE, INSERT SQL deyimleri için geçerlidir.
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

DATA TABLE Yukarıda da gördüğümüz gibi “bağlantısız” çalışmada verileri DataSet temsil eder. DataSet’in içinde de bir veya birden fazla DataTable bulunabilir. Bu yapı ADO.NET 2 ile birlikte DataTable’ ın doğrudan kullanımına yönelik bir yapı gelmiştir. Bu yapıda DataSet’e gerek yok. Veri kaynağımızdan verileri alıp doğrudan bir DataTable’a ekleyebiliyoruz. Datatable.aspx Using system.data; Using system.Data.OleDb; Using system.Web.Configuration; Public partial class datatable_aspx : System.Web.UI.Page { Void Page_Load (object sender, System.EventArgs e) { String bag_str = WebConfigurationManager.ConnectionStrings [“AppConnectionString2”].ConnectionString ; DataTable veritablosu = new DataTable(“tablo”) ; OleConnection conn = new OleDbConnection (bag_str); Conn.Open(); OleDbCommand cmd = new OleDbCommand (“SELECT * FROM[sicil]”, conn); OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); Veritablosu.Load(dr); GridView1.DataSource = veritablosu ; GridView1.DataBind(); Conn.Close(); } } Kodlarımızın Datatable.aspx sayfası yukarıdaki örnekler gibi olabilir. Burada ; DataTable veritablosu = new DataTable (“tablo”) ; İle yeni bir veri tablosu oluşturuluyor. Daha sonra bu tabloya veritablosu.Load(dr) ifadesi ile DataReader nesnesi sayesinde elde edilen veriler yükleniyor. DATATABLE WRİTEXML VE READXML
Image of page 5
DataTable’ın bu tarz bir kullanım yeteneği kazanması, beraberinde başka yetenekleri de getirmesi zorunlu kılmıştır. .NET ortamında veriyle ilgili olan her nesne XML ile ilişkilerini de geliştirmek durumundadır. Doğal olarak, bu kural DataTable için de geçerlidir. DataTable’ın XML ilişkilendirilmesi DataSet’inki gibidir. Kendisine ait WriteXml, WriteXmlSchema, ReadXmlSchema, ReadXml metotları ile yeni bir yapı kazanmıştır.
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern