N\u00e4r patentet monopolet p\u00e5 en produkt g\u00e5r ut s\u00e5 faller priset p\u00e5 produkten

När patentet monopolet på en produkt går ut så

This preview shows page 37 - 55 out of 63 pages.

När patentet (monopolet) på en produkt går ut så faller priset på produkten normalt sett drastiskt när identiska produkter tillkommer. Men det räcker inte att produkterna är identiska för att perfekt konkurrenspriset skall uppnås. Konsumenterna måste uppleva dem som identiska. Det finns en del exempel där identiska produkter inte verkar upplevas som identiska. – Medicin (smärtstillande, magsår)
Image of page 37
…och ibland upplevs produkter som mycket olika fast de egentligen är ganska lika. – Kalix löjrom, löjrom från Vänern – Svensk hummer, Amerikansk hummer – Svenska ostron, franska ostron
Image of page 38
Antal tomat lådor Total kostnad Total intäkt TR Vinst TR-TC Produktion och vinst Exempel: tomatodling, pris=18
Image of page 39
Marginalanalys för att hitta vinstmaximum • Marginalintäkten är ökningen i intäkt vid en enhets ökad produktion (försäljning) • Vinsten maximeras när MR=MC MR = ∆TR/∆Q
Image of page 40
Kort och lång sikt Kort sikt: – Fast kostnad given – Inget in- eller utträde av företag Vi börjar med kort sikt
Image of page 41
Exempel: Tomatodling, kort sikt, FC=14 Antal tomat lådor Variabel kostnad VC MR-MC Total kostnad, TC Marginal- kostnad, MC Marginal- intäkt, MR (=P här)
Image of page 42
Priset sätts på marknaden där efterfrågekurvan möter utbudskurvan. Men notera att det enskilda företaget i perfekt konkurrens möter en helt elastisk (horisontell) efterfrågekurva.
Image of page 43
Vinstmax. för tomatodlaren 7 6 5 4 3 2 1 0 $24 20 18 16 12 8 6 Pris per låda Kvantitet (antal lådor) MC MR = P E Vinstmaximerande kvantitet Optimal punkt Marknads- pris
Image of page 44
Vinst Vinsten = intäkter – kostnader, dvs Vinst = TR – TC Alternativt Vinst = (P-ATC)Q
Image of page 45
Antal tomat lådor Variabel kostnad VC Total kostnad TC Genomsnittlig variabel kostnad AVC=VC/Q Genomsnittlig total kostnad ATC=TC/Q ATC – Genomsnittskostnad på kort sikt
Image of page 46
Kostnader och produktion på kort sikt 7 6 5 4 3 2 1 0 $30 18 14 MC ATC MR = P C Break even pris Kostnads- minimerande produktion Pris per låda Antal lådor Minimum ATC
Image of page 47
Vinst och marknadspris 7 6 5 4 3 2 1 0 MC vinst ATC MR= P C Z E Marknadspris = 18 14 14.40 $18 pris Antal lådor Minimum ATC Break even pris
Image of page 48
Vinst och marknadspris 7 6 5 4 3 2 1 0 MC Förlust ATC MR = P C A Y Marknadspris = 10 14 10 $14.67 Pris Antal lådor Minimum ATC Break even price
Image of page 49
Produktionsbeslutet på kort sikt • Även ett företag som går med förlust vinner på att producera om MR > AVC • P = AVC är “nedläggningspriset”, dvs det pris vid vilket produktionen stängs
Image of page 50
• Fast kostnader som redan gjorts (sunk costs) skall inte påverka beslutet. De har redan spenderats och är irreleventa för beslutet att fortsätta att producera som tas på marginalen. • “ Det är ingen idé att gråta över spilld mjölk.”
Image of page 51
Exempel – Café med uppsägningstid för lokalen – Cirkusar, tivolin och glasskiosker har bara öppet på somrarna • Priserna för att få kunder att komma skulle vara alltför låga för att täcka de rörliga kostnaderna.
Image of page 52
Ett företags kortsiktiga utbudskurva 7 6 5 4 3 3.5 2 1 0 $18 16 14 12 10 MC ATC AVC C B A E Minimum AVC Röd linje= företagets kortsiktiga utbudskurva Nedläggnings- pris Pris Kvantiet
Image of page 53
Kortsiktig aggregerad utbudskurva (för branschen) • Addera alla företags utbudskurvor horisontellt.
Image of page 54
Image of page 55

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 63 pages?

 • Spring '18
 • Jonas Vlachos
 • fast kostnad

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture