Simoun siyang tunay mapalad kayo heneral bibihira ang

This preview shows page 6 - 7 out of 13 pages.

Simoun: Siyang tunay! Mapalad kayo heneral.. Bibihira ang mahusay na kusinero ngayon!*May naalala ang mataas na kawani. Tumayo ito at ibinulong sa Kapitan Heneral..(Mataas na kawani):Naparirito nga pala ang anak na dalaga ni kabesang tales. Palayain daw po ang kanyang lolo na hinuli bilang kapalit ng kanyang amang tulisan.Kapitan Heneral: Punyales!!! Hindi na ba ako makakakain nang walang gumagambala sa akin!?(Mataas na kawani):Heneral, tatlong araw na pong nagpapabalik balik dito ang anak ni kabesang tales!Bakitngayon ko lang naalala, pagbigyan na po ninyo heneral ang dalagang iyon.*May hinala ang Kapitan Heneral na kung ano. Gayunman..Kapitan Heneral: Buweno, sabihin sa kalihim na padalhan ng utos ang tenyente ng mga guwardiya sibil na pawalan ang matanda(Curtain close)(Curtain open)Kabanata 12: Placido Penitente( Lalabas si Placido Penitente, may dalang aklat at kwaderno at arnis. Malungkot.)Placido Penitente: Gusto ko ng tumigil sa pag-aaral.Dalawang beses na akong nagpadala ng sulat sa aking ina tungkol sa hangarin kong tumigil sa pag-aaral ngunit sinabi niya na kailangan kogn tapusin ang Batsilyer en artes--magtiis lamang!(Naglakad si Placido at may nakasalubong na mga estudyante. Sila’y matulin maglakad, naka-suot pang Europeo, maraming dalang aklat at kwaderno at iniisip ang kanilang mga leksyon at gawain sa bahay. )Placido: Ang mga taga-Ateneo.Mag-aaral ng Ateneo 1: Ano nga ulit ang tawag sa pinag-aralan natin sa Matematika noong isang araw? Iyong pagkuha ng posibilidad at maaring mangyari?Mag-aaral ng Ateneo 2: A, iyon ba? Ang tawag doon ay Probilidad at Saligang Pagbibilang Tuntunin.(Nakaraan na ang mga taga-Ateneo at sumunod namangdumaan ang mga taga-San Juan de Letran. Naka-suot na pang-Pilipino at kakaunti ang dala ngunit mas marami sabilang. Lahat sila’y nagtatawanan. Sumunod naman ang mga taga-Unibersidad ng Santo Tomas. Lahat sila’y maiingay at may dalang baston.)Mag-aaral ng UST 1: Arnis! Gusto kong maglaro ng arnis mamaya.Mag-aaral ng UST 2: At hindi naman ako magpapatalo mamaya!(Dadaan naman ang mga taga-UP o kolehiyo ng Pilipinas. Hindi sila magulo o maingay. Naglalakad lamang ng tila nag-iisip at nakatulala. Sumunod namang ang mga taga-Escuela Municipal. Lahat sila’y babae na hindi tumatawa o ngumingiti, makukulay ang mga damitna taliwas sa kanilang mukha at may kasamang mga alilahabang hawak ang kanilang mga libro.)Juanito: Ano Penitente! Ano Penitente! (tinapik siya sa balikat) Nagsaya ka bang mabuti, Penitente?Placido: ganoon, ganoon. At Ikaw?Juanito: Lubos lubos! Ako’y inanyayahan ng kura ng Tianina magbakasyon doon. Kaibigan, kilala mo si Padre Camorra diba? At sapagka’t maraming magagandang dalaga, hinarana naming lahat. Siya ang taga-tugtog ng gitara at taga-awit at ako naman ang humilis ng biyolin.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Prof.Professor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture