3 2 h R Câu 42 Cho biết thể tích hình chóp tam giác đều nội tiếp trong một hình

3 2 h r câu 42 cho biết thể tích hình chóp

This preview shows page 7 - 9 out of 9 pages.

3 2 h R . Câu 42. Cho biết thể tích hình chóp tam giác đều nội tiếp trong một hình nón là V . Khi đó, thể tích hình nón
Image of page 7
Đăng ký họ c online LIVESTREAM tr c ti ế p v i th ầy để chinh ph c 8+ Toán nhé! Trang 8/9 - Mã đề 132 A. 2 3 3 nón V V . B. 4 3 nón V V . C. 4 3 nón V V . D. 4 3 3 nón V V . Câu 43. Người ta cần làm một cái bồn chứa dạng hình trụ có thể tích 1000 lít bằng inox để chứa nước, tính bán kính R(đơn vị mét) của hình trụ đó sao cho diện tích toàn phần của bồn chứa có giá trị nhỏ nhất. A. 31R.B. 312R.C. 332R.D. 32R. Câu 44. Cho hình chóp . S ABCD ABCD là hình vuông cạnh a , tam giác SAB đều và tam giác SCD vuông cân tại S . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. A. 2 a B. 2 7 3 a . C. 2 8 3 a . D. 2 5 3 a . Câu 45. Cho tứ diện ABCD2ABBCACBDa, 3ADa; hai mặt phẳng ACDBCD vuông góc với nhau. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD bằng a . a . a . a . Câu 46. Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O O , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2 a . Trên đường tròn đáy có tâm O lấy điểm A , D sao cho 2 3 AD a ; gọi C là hình chiếu vuông góc của D lên mặt phẳng chứa đường tròn ' O ; trên đường tròn tâm O lấy điểm B ( AB chéo với CD ) . Đặt là góc giữa AB và đáy. Tính tan khi thể tích khối tứ diện CDAB đạt giá trị lớn nhất. A. tan 1 . B. 3 tan 3 . C. tan 3 . D. 1 tan 2 . Câu 47. (SGD Nam Định_Lần 1_2018 -2019) Cho hình chóp . S ABC SA vuông góc với mặt phẳng ( ) ABC , tam giác ABC vuông tại B . Biết 2 SA a , AB a , 3 BC a . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. A. 2. R a B. 2 2. R a C. 2 . R a D. . R a Câu 48. Một hình trụ có bán kính đáy 5rcmvà khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm. Cắt khối trụ bằng mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm. Tính diện tích Scủa thiếtdiện đó. Câu 49. Cho khi cu Stâm I, bán kính Rkhông đổi. Mt khi trthay đổi có chiu cao hvà bán kính đáy rni tiếp khi cu. Tính chiu cao htheo Rsao cho thtích khi trln nht. R h . R h . R h . Câu 50. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều có cạnh là 2 a , diện tích xung quanh là 1 S mặt cầu có đường kính bằng chiều cao của hình nón, có diện tích 2 S . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. 212SS. B. 1 2 S S . C. 1 2 4 S S . D. 2 1 2 3 S S . . .
Image of page 8
Trang 9/9 - Mã đề 132
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Spring '14
 • JamesE.Young

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors