Riscul şi incertitudinea în funcţionarea ZEL sunt de regulă mai mari decât în

Riscul şi incertitudinea în funcţionarea zel sunt

This preview shows page 18 - 20 out of 20 pages.

a oferi mărfuri pentru prelucrare. Riscul şi incertitudinea în funcţionarea ZEL sunt de regulă mai mari decât în cazul proiectelor convenţionale de dezvoltare industrială. Riscul în acest caz îşi are originea în lipsa posibilităţilor de control al deciziilor firmelor străine, în interdependenţa între zonă şi mediul extern ce poate modifica condiţiile iniţiale. Riscul este sporit şi de concurenţa dintre companiile transnaţionale, de ritmul accelerat al progresului tehnic, de fluctuaţiile monetare, de schimbările de tendinţă în comerţul internaţional cu mărfuri şi servicii şi în orientarea investiţiilor. Din toate aceste puncte de vedere, ZEL este bine să fie considerată, încă din faza de proiect, ca o formă tranzitorie şi complementară de dezvoltare şi nu ca scop în sine. După experienţa în timp şi spaţiu realizată în ZEL, cel mai important avantaj al activităţilor desfăşurate constă în scutirea de impozit pe venitul obţinut din operaţiunile desfăşurate în interiorul ZEL. Perioada minimă este de 5 ani, iar cea maximă de 20 de ani, pentru care se acordă scutiri de impozit. Se mai practică reducerile asupra impozitului pe venit, reducerea totală sau parţială de la impozitare a beneficiilor reinvestite (de regulă, 5 ani), iar investitorii străini sunt scutiţi de plata impozitului pe proprietate, a impozitului pe circulaţie etc. Alte avantaje importante oferite de ZEL constau în: importul de mărfuri cu scutire de taxă vamală; anularea controlului asupra preţului; angajarea liberă a forţei de muncă; oferirea unor avantaje suplimentare privind mărimea chiriei solicitate, stabilirea termenelor de plată etc. În unele zone, pentru atragerea de capital străin nu se efectuează controlul asupra schimbului valutar, iar operaţiunile valutare se realizează la cursurile pieţei libere. Toate operaţiunile de export – import, inclusiv cu producătorii naţionali, se efectuează în valută liber convertibilă. Prestările legate de aprovizionarea cu apă şi energie, transporturile, telecomunicaţiile sunt efectuate pe bază de taxe mai avantajoase.
Image of page 18
Eficienţa economică a ZEL constă în creşteri valorice şi în volum ale activităţilor economice, introducerea unor tehnologii moderne, dezvoltarea operaţiunilor de import şi export, producerea unor mărfuri în condiţii mai avantajoase. ZEL permit formalităţi administrative reduse, costuri reduse pentru depozitare, absenţa contingentărilor la export şi import, absenţa controlului asupra schimburilor valutare, precum şi a unor imobilizări de capital în taxe vamale, repatrierea profiturilor. Aşezarea geografică este principalul factor care determină apariţia şi dezvoltarea unei ZEL. Panama şi Hong Kong sunt exemple perfecte ale unei situaţii ideale pentru comoditatea transporturilor şi comunicaţiilor. Chiar şi Elveţia, care aproape în întregul e este o zonă liberă, deşi nu are ieşire la mare, posedă în schimb mijloace de transport şi comunicare excelente, terestre şi aeriene. Avantajele economice rezultate din crearea ZEL presupun cu necesitate o integrare treptată în programul de dezvoltare a economiei ţării gazdă. Cele mai
Image of page 19
Image of page 20

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 20 pages?

 • Fall '17
 • Dr. May

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors