Дулаан байрандаа авчирч

Info icon This preview shows pages 44–46. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Дулаан байрандаа авчирч тавьсан халуун орны шувуудыг хамт явж үзье хэмээх саналыг Каупервуд гаргахад Эйлин маш их баярлан сайхан ааштайгаар түүний хамт шувуудыг үзэхээр явлаа . Каупервудын Оринокоос авчирсан хоёр сэргэлэн тоть эр шувуугий нь хашгичуулахыг оролдон исгэрч байхыг Эйлин нүд салгалгүй ширтэн зогсоно . Тэр гэнэт Эйлин рүү эргэн харж : Би энэ байшингаа жинхэнэ музей болгохыг л үргэлж боддог байсан . Одоо ингээд зарим зүйлийг худлдан ! авч байна . Хэзээ нэгэн цагт энэ нь хамгийн гайхамшигтай хувийн
Image of page 44

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
45 цуглуулгын нэг болно гэдэгт би итгэж байна . Сүүлийн үед чи бид хоёр үүнийг яаж тохижуулахыг үргэлж боддог болсон . Эрт орой хэдийд ч үхэх нь зайлшгүй учир намайг үхсэний дараа энэ байшин зөвхөн миний дурсгал болж хадгалагдах биш харин ийм ховор зүйлийг хайрладаг хүмүүст ямар нэгэн баясгалан төрүүлээсэй гэж хүсдэ юм . Би нэг шинэ гэрээслэл үлдээхийг бодож байгаа бөгөөд энэ бол тэр гэрээслэлд орох зүйл юм гэж хэлэв . Энэ бүгдэд Эйлин жаахан гайхаж , энэ яагаад үхлийн тухай ярих болов оо ? Гэж бодов . Би одоо жар хүрэх гэж байна . Хэдийгээр үхэхийг хараахан завдаагүй боловч ажил явдлаа эмхтгэх хэрэгтэй юм . Миний гэрээслэлийг биелүүлэх найдвартай таван хүний гурвыг нь нэрлэхийг бодож байна . Энэ бол Феладельфи хотын ноён Долщн болон хувь нийлүүлсэн төв зээллэгийн нийгэмлэгийн ноён Коул байгаа юм . Долен , Коул хоёр бол санхүү болон юмны хууль зүйн талыг сайн мэддэг . Тэд миний гэрээслэлийг биелүүлнэ гэдэгт би итгэдэг . Энэ байшинг бүхэл амьдалын чинь турш чиний эзэмшилд үлдээх учир алсдаа үүнийг олон түмэнд зориулсан сайхан музей болгон чи өөрөө нээх буюу эсвэл энэ талаар санаачлан ажиллахдаа Долен , Коул хоёрыг түшиглэх хэрэгтэй юм .
Image of page 45
Image of page 46
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern