Örneğin bir müşteriyi tanımlamak için onun

Info icon This preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

Örneğin bir müşteriyi tanımlamak için onun adına, adresine, telefonuna vb bilgilere ihtiyaç vardır. Bir müşteri için gereken bu bilgilerin tamamına bir kayıt denir. Kayıt ifadesi yerine aynı zamanda satır(row) ifadesi de sıkça kullanılır. Şekil 1.3-Dört kayıt içeren Hocalar tablosu Alan/Sütun(Field/Column) Tablo içindeki her alana Field denir. Örneğin müşteri bilgilerini kaydetmek için kullanılan tablodaki müşteri adı, adresi, telefonu vb. bilgilere Field denir. Şekil 1.4-Üç sütun içeren Hocalar tablosu Görünüm (View) Bir sorgu sonucunda elde edilen veriler birer görünüm oluşturur. SQL-Yapısal Sorgulama dili SQL-Structured Query Language (Yapısal Sorgulama Dili) kelimelerinin kısaltılmışıdır. Tabloyu sıralamak, tabloda bilgi aramak, belli şartlara uyan kayıtları listelemek, tablodaki bilgileri topluca değiştirmek gibi bir çok işlemin yapılabildiği komutları vardır. Hesaplanmış alan (Calculated Field) Tabloda gerçekte olmayan fakat farklı alanlar üzerinde işlem yapılarak oluşturulmuş yeni alanlardır. Bu alanlar tabloda kayıtlı değildir ancak hesaplanarak ekranda gösterilirler. 1.Kayıt
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

2.Kayıt 3.Kayıt Veritabanlarına Genel Bakış 29 Dizin (Index) Tablodaki bilgilerin hangi alanlara göre sıralanacağını belirleyen tanımlardır. Tablodaki bilgiler seçili index'e göre sıralanır. İndexler’in en önemli avantajı veritabanındaki bilgilerin alınmasını hızlandırılmasıdır. Tabloya kayıt eklendiğinde kayıt tablonun sonuna eklenir fakat tanımlanan index dosyasına kaydın sırasını tutan bir girdi eklenir. Böylece gerçekte sıralı olmayan veri tabanındaki bilgiler index dosyasındaki girdilere göre sıralıymış gibi gözükür. Anahtar alan (Key Field) Alanları sıralamak için kullanılan birincil anahtardır. Şekil 1.5-İki anahtar alan içeren bir tablo yapısı İkincil dizin(Secondary Index) Tablodan farklı sıralamalar almak için kullanılan ikincil indexlerdir. Birden fazla ikincil index tanımlanarak değişik sıralamalar oluşturulabilir. Örneğin Adı alanına göre bir ikincil index ve numarası alanına göre farklı bir ikincil index oluşturulduktan sonra bu indexlerden bir aktif hale getirilerek o alana göre sıralama yapılabilir. Kayıt göstergesi (Cursor) Tablodaki aktif kaydı gösterir. Yapılan okuma ve yazma işlemleri aktif Cursor’ün gösterdiği kayıt üzerinde gerçekleşir. Muameleler (Transactions) Transactions’lar veri tabloları üzerinde yapılan birden fazla işlemi tanımlar. Gruptaki işlemlerden birinin başarısız olması durumunda o gruptaki komutların yaptığı diğer değişiklikler de iptal edilebilir. Transactions’lar, gönderilen komut yada komutların işletilmesi sırasında olabilecek hatalara karşı veritabanını korurlar ve işlemlerin tamamlanmadan iptal edilebilmesine imkan verirler. Örneğin bir kullanıcının bankamatikten verdiği bir ödeme talimatı düşünün. İşlem yapılırken kullanıcının hesabındaki para miktarı düşülecek ve diğer hesaptaki para miktarına ekleme yapılacaktır. İşlemlerden biri yapıldıktan
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern